trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
Phật ngọc - các bài viết về Phật ngọc, tin tức Phật ngọc

Trụ trì chùa Phật Tích cùng quý Phật tử tại Lào cúng dường Chùa Ba Vàng tôn tượng Phật ngọc báu

Thượng toạ Thích Minh Quang - trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt - Lào, Trụ trì chùa Phật Tích, thủ đô Viêng Chăn cùng quý Phật tử tại đất nước Lào nhân chuyến thăm chùa Ba Vàng đã cúng dường tôn tượng Phật ngọc trang nghiêm.

Trụ trì chùa Phật Tích cùng quý Phật tử tại Lào cúng dường Chùa Ba Vàng tôn tượng Phật ngọc báu

Trụ trì chùa Phật Tích cùng quý Phật tử tại Lào cúng dường Chùa Ba Vàng tôn tượng Phật ngọc báu

Thượng toạ Thích Minh Quang - trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt - Lào, Trụ trì chùa Phật Tích, thủ đô Viêng Chăn cùng quý Phật tử tại đất nước Lào nhân chuyến thăm chùa Ba Vàng đã cúng dường tôn tượng Phật ngọc trang nghiêm.

16/11/2022

18 Lượt xem