trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Phật sự công đức tháng 9 - các bài viết về Phật sự công đức tháng 9, tin tức Phật sự công đức tháng 9

Phật sự công đức chùa Ba Vàng tháng 9 năm Nhâm Dần

Dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trong tháng 9 năm Nhâm Dần, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động tu học và Phật sự ý nghĩa, đem lại lợi ích và gieo duyên thiện lành cho mọi người.

Phật sự công đức chùa Ba Vàng tháng 9 năm Nhâm Dần

Phật sự công đức chùa Ba Vàng tháng 9 năm Nhâm Dần

Dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trong tháng 9 năm Nhâm Dần, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động tu học và Phật sự ý nghĩa, đem lại lợi ích và gieo duyên thiện lành cho mọi người.

09/11/2022

151 Lượt xem