trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
Phật - các bài viết về Phật, tin tức Phật

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Đức Phật nói: - Công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không.

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Đức Phật nói: - Công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không.

28/02/2022

116 Lượt xem