trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão
Phật - các bài viết về Phật, tin tức Phật

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Đức Phật nói: - Công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không.

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Đức Phật nói: - Công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không.

28/02/2022

116 Lượt xem