trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Phật thuyết kinh trai giới - các bài viết về Phật thuyết kinh trai giới, tin tức Phật thuyết kinh trai giới

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Tụng kinh 'Phật thuyết kinh trai giới' | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

17/6/2021

127 Lượt xem