trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Phật tử nhí - các bài viết về Phật tử nhí, tin tức Phật tử nhí

Phật tử nhí chùa Ba Vàng đón mừng ngày Đức Phật đản sinh

Trong những ngày Tết Phật đản, các Phật tử nhí chùa Ba Vàng đã cùng bố mẹ và người thân trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm ngũ quả cúng dường, trưng diện những bộ quần thật áo đẹp

Phật tử nhí chùa Ba Vàng đón mừng ngày Đức Phật đản sinh

Phật tử nhí chùa Ba Vàng đón mừng ngày Đức Phật đản sinh

Trong những ngày Tết Phật đản, các Phật tử nhí chùa Ba Vàng đã cùng bố mẹ và người thân trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm ngũ quả cúng dường, trưng diện những bộ quần thật áo đẹp

09/6/2021

20 Lượt xem