trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 30/9/2023

tức 16/8 Quý Mão
Phật tử tại gia - các bài viết về Phật tử tại gia, tin tức Phật tử tại gia

Phật tử tại gia nên tụng đọc kinh gì?

Hiện tại, con đang học theo đạo Phật và con có phát nguyện giữ 5 giới, đọc tụng sám hối 35 vị Phật. Và con có phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nhưng con

Phật tử tại gia nên tụng đọc kinh gì?

Phật tử tại gia nên tụng đọc kinh gì?

Hiện tại, con đang học theo đạo Phật và con có phát nguyện giữ 5 giới, đọc tụng sám hối 35 vị Phật. Và con có phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nhưng con

20/6/2019

49 Lượt xem