trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Phổ Hiền Bồ Tát - các bài viết về Phổ Hiền Bồ Tát, tin tức Phổ Hiền Bồ Tát

(Ngày 2) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 24/4/Tân Sửu

(Ngày 2) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 24/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

(Ngày 2) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 24/4/Tân Sửu

(Ngày 2) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 24/4/Tân Sửu

(Ngày 2) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 24/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

04/6/2021

78 Lượt xem