trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
phóng sinh chùa ba vàn - các bài viết về phóng sinh chùa ba vàn, tin tức phóng sinh chùa ba vàn

Ngày Đăng Ký Khóa Tu Mùa Hè Lần 3 Năm 2016 Chùa Ba Vàng

Những ghi nhận bởi các phóng viên Ban Văn Hóa - Thông Tin Truyền Thông về các bạn trẻ khóa sinh tham dự khóa tu mùa hè lần 3 năm 2016 tại chùa Ba Vàng.

Ngày Đăng Ký Khóa Tu Mùa Hè Lần 3 Năm 2016 Chùa Ba Vàng

Ngày Đăng Ký Khóa Tu Mùa Hè Lần 3 Năm 2016 Chùa Ba Vàng

Những ghi nhận bởi các phóng viên Ban Văn Hóa - Thông Tin Truyền Thông về các bạn trẻ khóa sinh tham dự khóa tu mùa hè lần 3 năm 2016 tại chùa Ba Vàng.

28/6/2016

41 Lượt xem