trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Phong thủy - các bài viết về Phong thủy, tin tức Phong thủy

Phong thủy là gì? Phong thủy có quyết định vận mệnh của chúng ta?

Phong thủy là gì? Phong thủy có quyết định vận mệnh của chúng ta?

Bài viết🞄 02/3/2020

“Phong thủy là gì? Nó có phải là yếu tố quyết định vận mệnh của chúng ta?”. “Phong” có nghĩa là gió; “Thủy” là nước. Theo từ điển bách khoa...

Phong thủy có thay đổi được vận mệnh của chúng ta?

Phong thủy có thay đổi được vận mệnh của chúng ta?

Phật Pháp ứng dụng🞄 01/02/2020

Nhiều người, vì muốn vận mệnh được tốt, con đường công danh sự nghiệp được thăng tiến, nên đã đi xem phong thủy. Nhưng sự thật, phong thủy có mang lại...