trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Phước điền vô thượng - các bài viết về Phước điền vô thượng, tin tức Phước điền vô thượng

Pháp thoại "Phước điền vô thượng", ngày 08/3/Tân Sửu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại "Phước điền vô thượng", ngày 08/3/Tân Sửu | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Pháp thoại 'Phước điền vô thượng', ngày 08/3/Tân Sửu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại "Phước điền vô thượng", ngày 08/3/Tân Sửu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại "Phước điền vô thượng", ngày 08/3/Tân Sửu | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

19/4/2021

270 Lượt xem