trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
quán - các bài viết về quán, tin tức quán

"Quán" trong nhà Phật nghĩa là gì?

"Quán" trong nhà Phật nghĩa là gì?

"Quán" trong nhà Phật nghĩa là gì?

"Quán" trong nhà Phật nghĩa là gì?

"Quán" trong nhà Phật nghĩa là gì?

05/12/2019

1 Lượt xem