trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Sa-môn hạnh - các bài viết về Sa-môn hạnh, tin tức Sa-môn hạnh

Mục đích của Sa-môn hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

“Sa Môn hạnh” tức là của người xuất gia, tu đạo Phật. Trong kinh Mi Tiến Vấn Đáp, Đại đức Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà: “Người sống,...

Mục đích của Sa-môn hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mục đích của Sa-môn hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

“Sa Môn hạnh” tức là của người xuất gia, tu đạo Phật. Trong kinh Mi Tiến Vấn Đáp, Đại đức Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà: “Người sống,...

31/3/2020

4 Lượt xem

Cứu cánh của sa-môn hạnh - câu hỏi số 002 - 005 - phần 6 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Cứu cánh của sa-môn hạnh - câu hỏi số 002 - 005 - phần 6 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 02/12/2015

Cứu cánh của sa-môn hạnh - câu hỏi số 002 - 005 - phần 6 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.