trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
sám hối chùa Ba Vàng - các bài viết về sám hối chùa Ba Vàng, tin tức sám hối chùa Ba Vàng

Sám hối chuyển hóa | chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

25/5/2021

79 Lượt xem

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 25/02/2021

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video trên đây...

Trang nghiêm thời khóa sám hối cuối năm trên đỉnh thiêng Thành Đẳng

Trang nghiêm thời khóa sám hối cuối năm trên đỉnh thiêng Thành Đẳng

Hoạt động Phật sự🞄 13/02/2021

Với lòng bi mẫn, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ sám hối cuối năm trực tuyến để nhân dân, Phật tử có thể hướng tâm tham gia khóa lễ...

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30 tháng 11 năm Canh Tý

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30 tháng 11 năm Canh Tý

Sám hối chuyển hóa🞄 12/01/2021

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30 tháng 11 năm Canh Tý...

Sám nguyện - Chùa Ba Vàng

Sám nguyện - Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 06/12/2019

"Trang nghiêm đài sen ngự tọa, Đại hùng từ phụ Thích Ca..." Đó là những câu đầu tiên trong bài kinh Sám Nguyện được Chư Tăng và Phật tử đọc tụng...