trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Sám hối chuyển hóa chùa Ba Vàng - các bài viết về Sám hối chuyển hóa chùa Ba Vàng, tin tức Sám hối chuyển hóa chùa Ba Vàng

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/10/Tân Sửu

Chúng ta sống ở đời, ai cũng có những lỗi lầm nhưng biết nhận ra lỗi mà sửa sai thì không bao giờ là muộn và sẽ luôn được mọi người tôn kính.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/10/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/10/Tân Sửu

Chúng ta sống ở đời, ai cũng có những lỗi lầm nhưng biết nhận ra lỗi mà sửa sai thì không bao giờ là muộn và sẽ luôn được mọi người tôn kính.

18/11/2021

130 Lượt xem

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 08/10/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 08/10/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 12/11/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/6/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/6/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 07/8/2021

Bạn đã tham gia thời khóa sám hối của chùa chưa? Hãy cùng theo dõi và chia sẻ video cho bạn bè để nhiều người được biết về thời khóa sám hối chuyển hóa của chùa...

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/5/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/5/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 09/7/2021

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/4/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/4/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 09/6/2021

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/3 năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/3 năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 11/5/2021

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/3 năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 25/02/2021

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video trên đây...