trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Sám Hối Sáu Căn

Chia sẻ :

Chí tâm sám hối! Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.

17/11/2021

Chia sẻ :

Chí tâm sám hối!
Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay
Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.
Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm
Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau. (1 chuông)

1. Nghiệp Căn Mắt Là: (1 chuông)
Nhân ác xem kỹ
Nghiệp thiện coi khinh
Lầm nhận hoa giả
Quên ngắm trăng thật.
Yêu ghét nổi dậy
Đẹp xấu tranh giành
Chợt mắt dối sinh
Mờ đường chính kiến.
Trắng qua xanh lại
Tía phải vàng sai
Nhìn lệch các thứ
Nào khác kẻ mù.
Gặp người sắc đẹp
Liếc trộm nhìn ngang
Lòa mắt chưa sinh
Bản lai diện mục.
Thấy ai giàu có
Giương mắt mãi nhìn
Gặp kẻ bần cùng
Lờ đi chẳng đoái
Người dưng chết chóc
Nước mắt ráo khô
Thân quyến qua đời
Đầm đìa lệ máu
Hoặc đến Tam Bảo
Hoặc vào chùa chiền
Gần Tượng, thấy Kinh
Mắt không thèm ngó
Phòng Tăng, điện Phật
Gặp gỡ gái trai
Mắt liếc mày đưa
Đam mê sắc dục
Không ngại Hộ pháp
Chẳng sợ Long thần
Trố mắt ham vui
Đầu chưa từng cúi
Những tội như thế
Vô lượng vô biên
Đều từ mắt sinh
Phải sa địa ngục.
Trải hằng sa kiếp
Mới được làm người
Dù được làm người
Lại bị mù chột.

2. Nghiệp Căn Tai Là: (1 chuông)
Ghét nghe Chính pháp
Thích lắng lời tà
Mê mất gốc chân
Đuổi theo ngoại vọng.
Sáo đàn inh ỏi
Bảo khúc long ngâm
Văng vẳng mõ chuông
Coi như ếch nhái
Câu ví bài vè
Bỗng nhiên để dạ
Lời kinh câu kệ
Không chút lắng tai
Thoảng nghe khen hảo
Khấp khởi mong cầu
Biết rõ lời lành
Đâu từng ưng nhận
Vài ba bạn rượu
Năm bảy khách chơi
Tán ngắn bàn dài
Châu đầu nghe thích
Hoặc gặp thầy bạn
Dạy bảo đinh ninh
Những điều hiếu trung
Che tai bỏ mặc.
Hoặc nghe tiếng xuyến
Bỗng nảy lòng dâm
Nghe nửa câu kinh
Liền như tai ngựa.
Những tội như thế
Vô lượng vô biên
Đầy ắp bụi trần
Kể sao cho xiết
Sau khi mạng chung
Rơi ba đường ác
Hết nghiệp thọ sinh
Lại làm người điếc.

3. Nghiệp Căn Mũi Là: (1 chuông)
Thường tham mùi lạ
Trăm thứ ngạt ngào
Chẳng thích chân hương
Năm phần thanh tịnh
Lan xông xạ ướp
Chỉ thích tìm tòi
Giới định hương huân
Chưa từng để mũi
Trầm đàn thiêu đốt
Đặt trước Phật đài
Nghểnh cổ hít hơi
Trộm hương phẩy khói
Theo dõi hương trần
Long thần chẳng nể
Chỉ thích mùi xằng
Trọn không chán mỏi
Mặt đào má hạnh
Lôi kéo chẳng lìa
Cây Giác hoa tâm
Xoay đi không đoái
Hoặc ra phố chợ
Hoặc vào bếp sau
Thấy bẩn thèm ăn
Ưa nhơ kiếm nuốt.
Chẳng ngại tanh hôi
Không kiêng hành tỏi
Mê mãi không thôi
Như lợn nằm ổ
Hoặc chảy nước mũi
Hoặc hỉ đờm vàng
Bôi cột quẹt thềm
Làm nhơ đất sạch
Hoặc say nằm ngủ
Điện Phật phòng Tăng
Hai mũi thở hơi
Xông kinh nhơ tượng
Ngửi sen thành trộm
Nghe mùi thành dâm
Không biết không hay
Đều do nghiệp mũi
Những tội như thế
Vô lượng vô biên
Sau khi mạng chung
Đọa ba đường khổ
Trải nghìn muôn kiếp
Mới được làm người
Dù được làm người
Quả báo bệnh mũi.

4. Nghiệp Căn Lưỡi Là: (1 chuông)
Tham đủ mọi mùi
Thích xét ngon dở
Nếm hết các thứ
Rõ biết béo gầy
Sát hại sinh vật
Nuôi dưỡng thân mình
Quay rán cá chim
Nấu hầm cầm thú.
Thịt tanh béo miệng
Hành tỏi ruột xông
Ăn rồi đòi nữa
Nào thấy no đâu
Hoặc đến đàn chay
Cầu thần lễ Phật
Cố cam bụng đói
Đợi lúc việc xong
Sáng sớm ăn chay
Cơm ít nước nhiều
Giống hệt người đau
Gắng nuốt thuốc cháo.
Mắt đầy mỡ thịt
Cười nói hân hoan
Rượu chuốc cơm mời
Nóng thay nguội đổi.
Bày tiệc đãi khách
Cưới gả cho con

Giết hại chúng sinh
Vì ba tấc lưỡi
Nói dối bày điều
Thêu dệt bịa thêm
Hai lưỡi bỗng sinh
Ác khẩu dấy khởi
Chửi mắng Tam Bảo
Nguyền rủa mẹ cha
Khinh khi Hiền Thánh
Lừa dối mọi người
Chê bai người khác
Che dấu lỗi mình
Bàn luận cổ kim
Khen chê này nọ
Khoe khoang giàu có
Lăng nhục người nghèo
Xua đuổi Tăng Ni
Chửi mắng tôi tớ
Lời dèm thuốc độc
Nói khéo tiếng đàn
Tô vẽ điều sai
Nói không thành có
Oán hờn nóng lạnh
Phỉ nhổ non sông
Tán dóc Tăng phòng
Ba hoa điện Phật
Những tội như thế
Vô lượng vô biên
Ví như cát bụi
Đếm không thể cùng
Sau khi mạng chung
Vào ngục Bạt Thiệt
Cày sắt kéo dài
Nước đồng rót mãi
Quả báo hết rồi
Muôn kiếp mới sinh
Dù được làm người
Lại bị câm bặt.

5. Nghiệp Căn Thân Là: (1 chuông)
Tinh cha huyết mẹ
Chung hợp lên hình
Năm tạng trăm hài
Cùng nhau kết hợp
Chấp cho là thật
Quên mất pháp thân
Sinh dâm, sát, trộm
Bèn thành ba nghiệp:

Nghiệp Sát Sinh Là: (1 chuông)
Luôn làm bạo ngược
Chẳng khởi nhân từ
Giết hại bốn loài
Đâu biết một thể
Lầm hại cố giết
Tự làm dạy người
Hoặc tìm thầy bùa
Đem về ếm đối
Hoặc làm thuốc độc
Để hại sinh linh
Chỉ cốt hại người
Không hề thương vật
Hoặc đốt núi rừng
Lấp cạn khe suối
Buông chài bủa lưới
Huýt chó thả chim
Thấy nghe tùy hỷ
Niệm dấy tưởng làm
Cử động vận hành
Đều là tội lỗi.

Nghiệp Trộm Cắp Là: ( 1 chuông)
Thấy tài bảo người
Thầm khởi tâm tà
Phá khóa cạy then
Sờ bao mò túi
Thấy của thường trụ
Lòng dấy khởi tham
Trộm của nhà chùa
Không sợ Thần giận
Không những vàng ngọc
Mới mắc tội to
Ngọn cỏ cây kim
Đều thành nghiệp trộm.

Nghiệp Tà Dâm Là : (1 chuông)
Lòng mê nhan sắc
Mắt đắm phấn son
Chẳng đoái liêm trinh
Riêng sinh lòng dục
Hoặc nơi đất Phật
Chính điện phòng Tăng
Cư sĩ gái trai
Đụng chạm đùa giỡn
Tung hoa ném quả
Đạp cẳng kề vai
Khoét ngạch trèo tường
Đều là dâm nghiệp
Những tội như thế
Vô lượng vô biên
Đến lúc mạng chung
Đều vào địa ngục
Gái nằm giường sắt
Trai ôm cột đồng
Muôn kiếp tái sinh
Lại chịu tội báo.

6. Nghiệp Căn Ý Là: (1 chuông)
Nghĩ vơ, nghĩ vẩn
Không lúc nào dừng
Mắc mứu tình trần
Kẹt tâm chấp tướng
Như tằm kéo kén
Càng buộc càng bền
Như bướm lao đèn
Tự thiêu tự đốt
Hồn mê chẳng tỉnh
Điên đảo dối sinh
Não loạn tâm thần
Đều do ba độc.

Tội Keo Tham Là: (1 chuông)
Âm mưu ghen ghét
Keo cú vét vơ
Mười vốn nghìn lời
Còn cho chưa đủ
Của chứa tợ sông
Lòng như hũ chảy
Rót vào lại hết
Nên nói chưa đầy
Tiền mục lúa hư
Không cứu đói rét
Lụa là chất đống
Nào có giúp ai
Được người mấy trăm
Chưa cho là nhiều
Mất mình một đồng
Tưởng như hao lớn
Trên từ châu báu
Dưới đến tơ gai
Kho đụn chất đầy
Chưa từng bố thí
Bao nhiêu sự việc
Ngày tính đêm lo
Khổ tứ lao thần
Đều từ tham nghiệp.

Tội Nóng Giận Là: (1 chuông)
Do tham làm gốc
Lửa giận tự thiêu
Quắc mắt quát to
Tiêu tan hòa khí
Không riêng người tục
Cả đến thầy tu
Kinh luận tranh giành
Cùng nhau công kích
Chê cả Sư trưởng
Nhiếc đến mẹ cha
Cỏ nhẫn héo vàng
Lửa độc rực cháy
Buông lời hại vật
Cất tiếng hại người
Không nhớ từ bi
Chẳng theo luật cấm
Bàn thiền tợ Thánh
Trước cảnh như ngu
Dù ở cửa Không
Chưa thành Vô ngã
Như cây sinh lửa
Lửa cháy đốt cây
Những tội trên đây
Đều do nghiệp giận.

Tội Ngu Si Là: (1 chuông)
Căn tính đần độn
Ý thức tối tăm
Chẳng hiểu tôn ty
Không phân thiện ác
Chặt cây hại mạng
Giết gấu gãy tay
Mắng Phật chuốc ương
Phun Trời ướt mặt
Quên ơn quên đức
Bội nghĩa bội nhân
Không tỉnh không xét
Đều do si nghiệp
Những tội như thế
Rất nặng rất sâu
Đến lúc mạng chung
Rơi vào địa ngục
Trải nghìn muôn kiếp
Mới được thọ sinh
Dù được thọ sinh
Lại mắc ngu báo.
Nếu không sám hối
Đâu được tiêu trừ
Nay trước Phật đài
Thảy đều sám hối. (3 chuông)

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Bài kinh: Những sự tinh tấn cần học và cần từ bỏ

Văn kinh🞄 03/01/2022

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên bảng cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi xoạc cẳng

Văn kinh 🞄 03/01/2022

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên bảng cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi xoạc cẳng

Bài kinh: Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Văn kinh🞄 18/12/2021

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá-vệ trong tinh xá Kỳ-viên. Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Cấp Cô Độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi.

Văn kinh 🞄 18/12/2021

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá-vệ trong tinh xá Kỳ-viên. Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Cấp Cô Độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi.

Kinh Vô Thường

Văn kinh🞄 10/12/2021

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh tử Tới được tịch diệt chốn bình an

Văn kinh 🞄 10/12/2021

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh tử Tới được tịch diệt chốn bình an

Bài kinh: Xứng đáng được cúng dường

Văn kinh🞄 09/12/2021

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Bài kinh: Ngày lành tháng tốt - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Bài kinh: Để mãi bên nhau

Văn kinh🞄 09/12/2021

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Bài kinh Nhân Duyên Của Giàu Nghèo - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Bài kinh: Kinh doanh thành công – Kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

Bài kinh: Làm giàu – kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Bài Kinh: Điềm Lành Tối Thượng

Văn kinh🞄 09/12/2021

Không thân cận kẻ ngu, Nên gần gũi bậc Trí, Tôn kính người Hiền Thiện, Là điềm lành tối thượng.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Không thân cận kẻ ngu, Nên gần gũi bậc Trí, Tôn kính người Hiền Thiện, Là điềm lành tối thượng.

Kinh Dược Sư

Văn kinh🞄 09/12/2021

“Bạch Ðức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

“Bạch Ðức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Sám Hối Ba Nghiệp

Văn kinh🞄 17/11/2021

Chúng con đồng đến trước Phật đài. Tâm thành đỉnh lễ mười phương Phật

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Chúng con đồng đến trước Phật đài. Tâm thành đỉnh lễ mười phương Phật

Sám Hối Thập Ác

Văn kinh🞄 17/11/2021

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Sám Hối Chuyển Hóa

Văn kinh🞄 17/11/2021

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau tự chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng”.

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau tự chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng”.

Lời Khấn Nguyện

Văn kinh🞄 17/11/2021

Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng