trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
sám hối tội lỗi - các bài viết về sám hối tội lỗi, tin tức sám hối tội lỗi

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra.

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra.

14/10/2023

1503 Lượt xem

Hỏi về kinh sám hối

Hỏi về kinh sám hối

Giải đáp thắc mắc🞄 17/7/2021

Con muốn tìm bài kinh sám hối để đọc nhưng con không thấy trong trang website của chùa, vậy thầy có thể viết bài kinh sám hối để cho con đọc được không ạ?

Cách sám hối để tiêu trừ tội lỗi trong quá khứ?

Cách sám hối để tiêu trừ tội lỗi trong quá khứ?

Giải đáp thắc mắc🞄 26/6/2021

Có một vị tăng gõ cửa, đứng trước cửa nhà, con đã không phát tâm cúng dường mà còn đã đuổi đi. Xin Thầy chỉ dạy giúp con phải làm thế nào để sám hối...