trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Sám Nguyện - các bài viết về Sám Nguyện, tin tức Sám Nguyện

Sám nguyện - Chùa Ba Vàng

"Trang nghiêm đài sen ngự tọa, Đại hùng từ phụ Thích Ca..." Đó là những câu đầu tiên trong bài kinh Sám Nguyện được Chư Tăng và Phật tử đọc tụng...

Sám nguyện - Chùa Ba Vàng

Sám nguyện - Chùa Ba Vàng

"Trang nghiêm đài sen ngự tọa, Đại hùng từ phụ Thích Ca..." Đó là những câu đầu tiên trong bài kinh Sám Nguyện được Chư Tăng và Phật tử đọc tụng...

06/12/2019

14872 Lượt xem