trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
siêu thoát - các bài viết về siêu thoát, tin tức siêu thoát

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Một người được cho là chết oan khi họ có cái chết đau đớn, thảm khốc, khi trong lòng còn nặng chữ tình, hay còn thù oán, uất hận một điều gì đó.

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Một người được cho là chết oan khi họ có cái chết đau đớn, thảm khốc, khi trong lòng còn nặng chữ tình, hay còn thù oán, uất hận một điều gì đó.

30/4/2021

910 Lượt xem