trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
siêu thoát - các bài viết về siêu thoát, tin tức siêu thoát

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Nhân dân ta quan niệm: người chết oan sẽ không thể tái sinh sang kiếp mới, mà chỉ quanh quẩn ngay tại nơi họ đã chết. Vậy, nhà Phật nhìn nhận quan điểm này thế nào?

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Người bị chết oan có siêu thoát được không?

Nhân dân ta quan niệm: người chết oan sẽ không thể tái sinh sang kiếp mới, mà chỉ quanh quẩn ngay tại nơi họ đã chết. Vậy, nhà Phật nhìn nhận quan điểm này thế nào?

30/4/2021

910 Lượt xem