trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
sinh mạng muôn loài - các bài viết về sinh mạng muôn loài, tin tức sinh mạng muôn loài

Trân quý sinh mạng muôn loài! | Thắp sáng trí tuệ - Khóa tu mùa hè lần 3 - 2022

Trân quý sinh mạng muôn loài! | Thắp sáng trí tuệ - Khóa tu mùa hè lần 3 - 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

20/7/2022

175 Lượt xem