trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Sơ Lược Tiểu Sử Tổ Sư Khai Sơn Chùa Ba Vàng

Chia sẻ :

Ngài là một vị đại Thiền sư người đã thắp sáng niềm tin nối lại dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử sau hơn 300 gián đoạn do biến động của lịch sử và chiến tranh.

Chia sẻ :

Đức Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền sư sinh ngày 6/1/Mậu Tuất (1658), viên tịch ngày 23/8 năm Đinh Sửu (1757). Ngài là một vị đại Thiền sư người đã thắp sáng niềm tin nối lại dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử sau hơn 300 gián đoạn do biến động của lịch sử và chiến tranh. Với 100 tuổi đời, trọn kiếp người vì chúng sinh lợi lạc, trọn đời tu hành và xiển dương Phật pháp.

Để hiểu thêm về cuộc đời và đạo nghiệp của đức Tổ sư đã có công tiếp nối và lan truyền mạng mạch Phật pháp tại ngôi già lam Bảo Quang Tự, xin mời quý Phật tử hãy cùng lắng nghe Đại đức Thích Trúc Bảo Thành cung tuyên lược sử đức Tổ Sư!

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Cuộc đời và sự nghiệp của Sư Tổ chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 08/10/2020

Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử và là người tiếp nối dòng thiền thời Trần sau 400 năm bị thất truyền

Tin tức 🞄 08/10/2020

Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử và là người tiếp nối dòng thiền thời Trần sau 400 năm bị thất truyền