trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Chương trình văn nghệ "Ca Mừng Đức Phật Thành Đạo" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/12 Canh Tý
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Sáu, 22/01/2021

tức 10/12 Canh Tý

Sơ Lược Tiểu Sử Tổ Sư Khai Sơn Chùa Ba Vàng

Chia sẻ :

Ngài là một vị đại Thiền sư người đã thắp sáng niềm tin nối lại dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử sau hơn 300 gián đoạn do biến động của lịch sử và chiến tranh. Với 100 tuổi đời, trọn kiếp người vì chúng sinh lợi lạc, trọn đời tu hành và xiển dương Phật pháp.

Chia sẻ :

Đức Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền sư sinh ngày 6/1/Mậu Tuất (1658), viên tịch ngày 23/8 năm Đinh Sửu (1757). Ngài là một vị đại Thiền sư người đã thắp sáng niềm tin nối lại dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử sau hơn 300 gián đoạn do biến động của lịch sử và chiến tranh. Với 100 tuổi đời, trọn kiếp người vì chúng sinh lợi lạc, trọn đời tu hành và xiển dương Phật pháp.

Để hiểu thêm về cuộc đời và đạo nghiệp của đức Tổ sư đã có công tiếp nối và lan truyền mạng mạch Phật pháp tại ngôi già lam Bảo Quang Tự, xin mời quý Phật tử hãy cùng lắng nghe Đại đức Thích Trúc Bảo Thành cung tuyên lược sử đức Tổ Sư!

Chia sẻ :
Chia sẻ :