trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
sông thạch hãn - các bài viết về sông thạch hãn, tin tức sông thạch hãn

Hòa dòng tri ân trên sông Thạch Hãn: Nhớ về những câu chuyện “đất thép nở hoa”

Phát huy tinh thần tri ân và đền ân, chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Đại lễ cầu siêu - thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn”...

Hòa dòng tri ân trên sông Thạch Hãn: Nhớ về những câu chuyện “đất thép nở hoa”

Hòa dòng tri ân trên sông Thạch Hãn: Nhớ về những câu chuyện “đất thép nở hoa”

Phát huy tinh thần tri ân và đền ân, chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Đại lễ cầu siêu - thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn”...

11/12/2022

1858 Lượt xem