trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Sớt bát cúng dường chư Tăng - các bài viết về Sớt bát cúng dường chư Tăng, tin tức Sớt bát cúng dường chư Tăng

Sớt bát cúng dường chư Tăng - gieo trồng ruộng phước tối thượng nơi Tam Bảo

Các Phật tử đã chuẩn bị những vật thực để dâng lên cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng. Với tâm thành kính tín, các Phật tử mong nguyện chư Tăng có sức khỏe...

Sớt bát cúng dường chư Tăng - gieo trồng ruộng phước tối thượng nơi Tam Bảo

Sớt bát cúng dường chư Tăng - gieo trồng ruộng phước tối thượng nơi Tam Bảo

Các Phật tử đã chuẩn bị những vật thực để dâng lên cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng. Với tâm thành kính tín, các Phật tử mong nguyện chư Tăng có sức khỏe...

15/7/2021

195 Lượt xem

Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân ngày vía tôn giả Đại Ca Diếp

Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân ngày vía tôn giả Đại Ca Diếp

Khất thực🞄 18/4/2021

Nhân kỷ niệm ngày vía Tôn giả Ma ha Ca Diếp Đại đầu đà, đại diện các Phật tử cùng các bạn trong CLB Tuổi Trẻ được vào trong rừng thiền sớt bát cúng dường chư Tăng...