trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Sớt bát cúng dường chư Tăng - các bài viết về Sớt bát cúng dường chư Tăng, tin tức Sớt bát cúng dường chư Tăng

Sớt bát cúng dường chư Tăng - gieo trồng ruộng phước tối thượng nơi Tam Bảo

Các Phật tử đã chuẩn bị những vật thực để dâng lên cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng. Với tâm thành kính tín, các Phật tử mong nguyện chư Tăng có sức khỏe...

Sớt bát cúng dường chư Tăng - gieo trồng ruộng phước tối thượng nơi Tam Bảo

Sớt bát cúng dường chư Tăng - gieo trồng ruộng phước tối thượng nơi Tam Bảo

Các Phật tử đã chuẩn bị những vật thực để dâng lên cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng. Với tâm thành kính tín, các Phật tử mong nguyện chư Tăng có sức khỏe...

15/7/2021

195 Lượt xem

Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân ngày vía tôn giả Đại Ca Diếp

Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân ngày vía tôn giả Đại Ca Diếp

Khất thực🞄 18/4/2021

Nhân kỷ niệm ngày vía Tôn giả Ma ha Ca Diếp Đại đầu đà, các Phật tử cùng các bạn trong CLB Tuổi Trẻ được vào trong rừng thiền sớt bát cúng dường...