trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
sớt bát cúng dường đầu xuân - các bài viết về sớt bát cúng dường đầu xuân, tin tức sớt bát cúng dường đầu xuân

“Năm mới, được tự tay sớt bát cúng dường chư Tăng, đó là đại phúc đối với tôi…”

Nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã thành tâm sắm sửa vật thực chay tịnh bổ dưỡng kính dâng cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng...

“Năm mới, được tự tay sớt bát cúng dường chư Tăng, đó là đại phúc đối với tôi…”

“Năm mới, được tự tay sớt bát cúng dường chư Tăng, đó là đại phúc đối với tôi…”

Nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã thành tâm sắm sửa vật thực chay tịnh bổ dưỡng kính dâng cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng...

02/02/2022

475 Lượt xem

CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường đầu xuân | Chùa Ba Vàng, ngày 02/01/Nhâm Dần

CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường đầu xuân | Chùa Ba Vàng, ngày 02/01/Nhâm Dần

Trực tuyến🞄 02/02/2022

CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường đầu xuân | Chùa Ba Vàng, ngày 02/01/Nhâm Dần