trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Chủ Nhật, 17/10/2021

tức 12/9 Tân Sửu
tà dâm - các bài viết về tà dâm, tin tức tà dâm

Sự nguy hiểm của việc phạm giới tà dâm và cách chiến thắng cảm thọ ham thích ái dục

Đối với một người Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, một khi đã có gia đình, vợ con mà vẫn đi ngoại tình tức là đã phạm giới tà dâm...

Sự nguy hiểm của việc phạm giới tà dâm và cách chiến thắng cảm thọ ham thích ái dục

Sự nguy hiểm của việc phạm giới tà dâm và cách chiến thắng cảm thọ ham thích ái dục

Đối với một người Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, một khi đã có gia đình, vợ con mà vẫn đi ngoại tình tức là đã phạm giới tà dâm...

13/6/2020

18 Lượt xem

Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Phật Pháp ứng dụng🞄 11/6/2020

Theo lời Đức Phật dạy, quỷ có rất nhiều loại, nhiều hạng...trong đó có loại quỷ hấp tinh khí của người. Loại quỷ hấp tinh khí của người cũng...

Bổn phận của người làm con |Thầy Thích Trúc Thái Minh

Bổn phận của người làm con |Thầy Thích Trúc Thái Minh

Videos🞄 11/12/2019

Để đền đáp ân nghĩa của cha mẹ, của quyến thuộc chúng ta - những người đã quá vãng đang chìm đắm trong khổ cảnh thì bổn phận làm con...

Chuyện sống thử dưới góc nhìn phật giáo (các bạn trẻ nên tham khảo)

Chuyện sống thử dưới góc nhìn phật giáo (các bạn trẻ nên tham khảo)

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/7/2019

Trong giới của cư sỹ, Phật tử tại gia có một giới là cấm tà dâm. Vậy phải hiểu như thế nào mới đúng? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi bài giảng dưới đây!

Pháp thoại: Hạnh nhẫn nhục với người tu Phật

Pháp thoại: Hạnh nhẫn nhục với người tu Phật

Phật Pháp ứng dụng🞄 19/6/2019

Chúng ta chào đời bằng tiếng khóc và sự khổ. Cuộc sống thế gian cũng từ đây mà đâm chồi. Thế gian là khổ như thế, nhưng có mấy ai đã biết đến chữ nhẫn.