trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
tà kiến - các bài viết về tà kiến, tin tức tà kiến

Pháp thoại: Sự tà kiến của ngoại đạo

Nhân dịp chuyến sang thăm Ấn Độ, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã có buổi giảng Pháp với Đại Tăng. Buổi giảng Pháp với chủ đề: Sự Tà Kiến Của Ngoại Đạo.

Pháp thoại: Sự tà kiến của ngoại đạo

Pháp thoại: Sự tà kiến của ngoại đạo

Nhân dịp chuyến sang thăm Ấn Độ, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã có buổi giảng Pháp với Đại Tăng. Buổi giảng Pháp với chủ đề: Sự Tà Kiến Của Ngoại Đạo.

05/7/2019

2 Lượt xem