trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
tác lễ tang sự - các bài viết về tác lễ tang sự, tin tức tác lễ tang sự

Chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ tang sự cho gia đình Phật tử

Gia đình Рhật tử Nguyễn Thị Mai đã thỉnh mời chư Tăng chùa Ba Vàng về làm lễ khi gia đình có tang sự để gia đình Phật tử được nương tựa Tam Bảo.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ tang sự cho gia đình Phật tử

Chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ tang sự cho gia đình Phật tử

Gia đình Рhật tử Nguyễn Thị Mai đã thỉnh mời chư Tăng chùa Ba Vàng về làm lễ khi gia đình có tang sự để gia đình Phật tử được nương tựa Tam Bảo.

29/10/2021

36 Lượt xem