trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 30/9/2023

tức 16/8 Quý Mão
tài khoản chùa Ba Vàng - các bài viết về tài khoản chùa Ba Vàng, tin tức tài khoản chùa Ba Vàng

Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng xin thông báo để quý Phật tử và nhân dân thập phương nắm được quy định của Chùa Ba Vàng về việc tiếp nhận các khoản đóng góp, cúng dường tại Chùa

Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng

Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng xin thông báo để quý Phật tử và nhân dân thập phương nắm được quy định của Chùa Ba Vàng về việc tiếp nhận các khoản đóng góp, cúng dường tại Chùa

18/8/2021

4669 Lượt xem

Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng

Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng

Nghi lễ🞄 29/9/2019

Kính thưa Quý Phật tử, do các Phật tử ở xa thỉnh nhà chùa đăng số tài khoản chùa Ba Vàng công khai lên trang web chuabavang.com để tiện cho Phật tử...