trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Tài sản của người tu hành - các bài viết về Tài sản của người tu hành, tin tức Tài sản của người tu hành

Tài sản của người tu hành - Kinh Nikaya Giảng Giải

Người tu hành có tài sản không? Nếu có thì tài sản của họ sẽ gồm những gì? Liệu tài sản của người tu hành có giống với tài sản của người tại gia chúng ta...

Tài sản của người tu hành - Kinh Nikaya Giảng Giải

Tài sản của người tu hành - Kinh Nikaya Giảng Giải

Người tu hành có tài sản không? Nếu có thì tài sản của họ sẽ gồm những gì? Liệu tài sản của người tu hành có giống với tài sản của người tại gia chúng ta...

17/11/2019

4231 Lượt xem