trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
Tài sản của người tu hành - các bài viết về Tài sản của người tu hành, tin tức Tài sản của người tu hành

Tài sản của người tu hành | Kinh Nikaya giảng giải | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Người tu hành có tài sản không? Nếu có thì tài sản của họ sẽ gồm những gì? Liệu tài sản của người tu hành có giống với tài sản của người tại gia chúng ta...

Tài sản của người tu hành | Kinh Nikaya giảng giải | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tài sản của người tu hành | Kinh Nikaya giảng giải | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Người tu hành có tài sản không? Nếu có thì tài sản của họ sẽ gồm những gì? Liệu tài sản của người tu hành có giống với tài sản của người tại gia chúng ta...

17/11/2019

8108 Lượt xem