trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
tâm Bồ đề - các bài viết về tâm Bồ đề, tin tức tâm Bồ đề

Bài hát: Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề

Bài hát được thể hiện trong chương trình Tu tập 108 ngày hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sớm được hóa giải, tiêu trừ. Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Bài hát: Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề

Bài hát: Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề

Bài hát được thể hiện trong chương trình Tu tập 108 ngày hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sớm được hóa giải, tiêu trừ. Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

07/9/2021

118 Lượt xem

Ca khúc: Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề

Ca khúc: Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề

Nhạc Phật giáo 🞄 01/8/2021

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán. Sáng tác nhạc: Chu Kiều Oanh. Thể hiện: Đức Thương - Đức Hùng

(Ngày 2) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 17/6/Tân Sửu

(Ngày 2) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 17/6/Tân Sửu

Videos khác 🞄 26/7/2021

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.