trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Tam nam bất phú - các bài viết về Tam nam bất phú, tin tức Tam nam bất phú

Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần? | Vấn đáp Phật Pháp

Con có 2 con trai đã lớn với mong muốn có thêm một con và con đã mang thai cháu thứ 3. Con thấy mọi người vẫn thường nói: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần”.

Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần? | Vấn đáp Phật Pháp

Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần? | Vấn đáp Phật Pháp

Con có 2 con trai đã lớn với mong muốn có thêm một con và con đã mang thai cháu thứ 3. Con thấy mọi người vẫn thường nói: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần”.

19/6/2019

190 Lượt xem