trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
tâm thanh tịnh - các bài viết về tâm thanh tịnh, tin tức tâm thanh tịnh

Làm sao để có tâm thanh tịnh, dứt tâm nghi ngờ Tam Bảo?

Con rất muốn bản thân đạt được tín tâm thanh tịnh nhưng con chưa hiểu sâu xa về tín tâm thanh tịnh, mong Sư Phụ có thể giảng sâu kỹ cho con

Làm sao để có tâm thanh tịnh, dứt tâm nghi ngờ Tam Bảo?

Làm sao để có tâm thanh tịnh, dứt tâm nghi ngờ Tam Bảo?

Con rất muốn bản thân đạt được tín tâm thanh tịnh nhưng con chưa hiểu sâu xa về tín tâm thanh tịnh, mong Sư Phụ có thể giảng sâu kỹ cho con

13/10/2022

118 Lượt xem