trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
tán thán - các bài viết về tán thán, tin tức tán thán

Tán thán - kinh Nikaya giảng giải

Nhưng, là người con Phật, chúng ta nên tán thán ai? Tán thán trong trường hợp nào? Tán thán như thế nào? Và lợi ích hay nhân quả của việc tán thán ra làm sao?

Tán thán - kinh Nikaya giảng giải

Tán thán - kinh Nikaya giảng giải

Nhưng, là người con Phật, chúng ta nên tán thán ai? Tán thán trong trường hợp nào? Tán thán như thế nào? Và lợi ích hay nhân quả của việc tán thán ra làm sao?

12/6/2019

4127 Lượt xem