trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
tập đoàn vượng phong - các bài viết về tập đoàn vượng phong, tin tức tập đoàn vượng phong

Chuyến thăm chùa Ba Vàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vượng Phong Group

Vừa qua, ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Vượng Phong Group đã có chuyến thăm chùa Ba Vàng.

Chuyến thăm chùa Ba Vàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vượng Phong Group

Chuyến thăm chùa Ba Vàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vượng Phong Group

Vừa qua, ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Vượng Phong Group đã có chuyến thăm chùa Ba Vàng.

19/12/2022

331 Lượt xem