trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
tết đoan ngọ chùa ba vàng - các bài viết về tết đoan ngọ chùa ba vàng, tin tức tết đoan ngọ chùa ba vàng

"Tết Đoan Ngọ - Dâng lễ cúng dường Tam Bảo" | Chùa Ba Vàng, ngày 05/5/Tân Sửu

"Tết Đoan Ngọ - Dâng lễ cúng dường Tam Bảo" | Chùa Ba Vàng, ngày 05/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

'Tết Đoan Ngọ - Dâng lễ cúng dường Tam Bảo' | Chùa Ba Vàng, ngày 05/5/Tân Sửu

"Tết Đoan Ngọ - Dâng lễ cúng dường Tam Bảo" | Chùa Ba Vàng, ngày 05/5/Tân Sửu

"Tết Đoan Ngọ - Dâng lễ cúng dường Tam Bảo" | Chùa Ba Vàng, ngày 05/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

14/6/2021

108 Lượt xem