trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Tết tại chùa Ba Vàng - các bài viết về Tết tại chùa Ba Vàng, tin tức Tết tại chùa Ba Vàng

Xuân đã về trên non thiêng Thành Đẳng

Những ngày qua, các Phật tử tại chùa Ba Vàng đang tất bật trang hoàng, hoàn thiện các tiểu cảnh Tết trong khuôn viên bổn tự.

Xuân đã về trên non thiêng Thành Đẳng

Xuân đã về trên non thiêng Thành Đẳng

Những ngày qua, các Phật tử tại chùa Ba Vàng đang tất bật trang hoàng, hoàn thiện các tiểu cảnh Tết trong khuôn viên bổn tự.

15/01/2022

182 Lượt xem