trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
thành cổ quảng trị - các bài viết về thành cổ quảng trị, tin tức thành cổ quảng trị

Viếng thăm Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu lịch sử oai hùng

Tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã viếng thăm Thành cổ Quảng Trị...

Viếng thăm Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu lịch sử oai hùng

Viếng thăm Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu lịch sử oai hùng

Tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã viếng thăm Thành cổ Quảng Trị...

13/12/2022

114 Lượt xem