trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
Thầy thuốc Việt Nam - các bài viết về Thầy thuốc Việt Nam, tin tức Thầy thuốc Việt Nam

Cầu Nguyện Thế Nào Để Phật "Nghe" Thấy?

Đi chùa cầu nguyện những điều tốt lành là việc làm quen thuộc của người dân Việt Nam. Và họ cũng mong những điều ấy trở thành hiện thực.

Cầu Nguyện Thế Nào Để Phật "Nghe" Thấy?

Cầu Nguyện Thế Nào Để Phật "Nghe" Thấy?

Đi chùa cầu nguyện những điều tốt lành là việc làm quen thuộc của người dân Việt Nam. Và họ cũng mong những điều ấy trở thành hiện thực.

07/05/2021

29 Lượt xem