trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Thầy trụ trì chùa Ba Vàng - các bài viết về Thầy trụ trì chùa Ba Vàng, tin tức Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Những chuyện chưa từng kể về Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Sự xuất hiện của Sư Phụ chính là sự xuất hiện của từ bi và trí tuệ. Nương nhờ Sư Phụ mà biết bao người đã thoát khỏi đau khổ, lầm mê để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc.

Những chuyện chưa từng kể về Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Những chuyện chưa từng kể về Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Sự xuất hiện của Sư Phụ chính là sự xuất hiện của từ bi và trí tuệ. Nương nhờ Sư Phụ mà biết bao người đã thoát khỏi đau khổ, lầm mê để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc.

14/3/2021

154 Lượt xem