trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Theo dấu chân Phật - các bài viết về Theo dấu chân Phật, tin tức Theo dấu chân Phật

Những bước chân trên con đường giải thoát | Theo dấu chân Phật

Hoàn cảnh bên ngoài là một yếu tố rất quan trọng, có thể gây ảnh hưởng tới sự tu tập của người xuất gia. Vậy, môi trường như thế nào là thuận duyên để ...

Những bước chân trên con đường giải thoát | Theo dấu chân Phật

Những bước chân trên con đường giải thoát | Theo dấu chân Phật

Hoàn cảnh bên ngoài là một yếu tố rất quan trọng, có thể gây ảnh hưởng tới sự tu tập của người xuất gia. Vậy, môi trường như thế nào là thuận duyên để ...

04/5/2021

195 Lượt xem