trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
thiên ma - các bài viết về thiên ma, tin tức thiên ma

Thiên Ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần phá Phật thành đạo

Thiên Ma Ba Tuần, hay còn gọi là Ma Vương hoặc vua ma. Chúng được coi là thành phần chuyên cản phá thiện Pháp, làm cho thiện Pháp không thể tăng trưởng...

Thiên Ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần phá Phật thành đạo

Thiên Ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần phá Phật thành đạo

Thiên Ma Ba Tuần, hay còn gọi là Ma Vương hoặc vua ma. Chúng được coi là thành phần chuyên cản phá thiện Pháp, làm cho thiện Pháp không thể tăng trưởng...

14/12/2022

13349 Lượt xem