trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
thính Pháp - các bài viết về thính Pháp, tin tức thính Pháp

Phật tử về tham dự buổi thính Pháp cuối cùng của năm Ất Mùi trong tiết đông dưới 8 độ C

Hàng ngàn Phật tử ở các tỉnh phía Bắc đã vân tập về chùa để tham dự buổi thính Pháp cuối cùng của năm Ất Mùi mặc dù thời tiết tại chùa dưới 8 độ C...

Phật tử về tham dự buổi thính Pháp cuối cùng của năm Ất Mùi trong tiết đông dưới 8 độ C

Phật tử về tham dự buổi thính Pháp cuối cùng của năm Ất Mùi trong tiết đông dưới 8 độ C

Hàng ngàn Phật tử ở các tỉnh phía Bắc đã vân tập về chùa để tham dự buổi thính Pháp cuối cùng của năm Ất Mùi mặc dù thời tiết tại chùa dưới 8 độ C...

01/7/2016

2389 Lượt xem