trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
Thọ mai gia lễ - các bài viết về Thọ mai gia lễ, tin tức Thọ mai gia lễ

Ý nghĩa tục "Cha đưa, mẹ đón" trong đám cưới, phải kiêng kỵ hay không?

"Cha đưa mẹ đón" là một tục lệ thường thấy trong mỗi đám cưới của các gia đình Việt Nam có nguồn gốc từ đám tang. Tại sao có sự áp dụng đồng thời này?...

Ý nghĩa tục 'Cha đưa, mẹ đón' trong đám cưới, phải kiêng kỵ hay không?

Ý nghĩa tục "Cha đưa, mẹ đón" trong đám cưới, phải kiêng kỵ hay không?

"Cha đưa mẹ đón" là một tục lệ thường thấy trong mỗi đám cưới của các gia đình Việt Nam có nguồn gốc từ đám tang. Tại sao có sự áp dụng đồng thời này?...

15/4/2021

88 Lượt xem