trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
thờ phật - các bài viết về thờ phật, tin tức thờ phật

Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay?

Với đạo Phật, ăn chay chủ yếu để thực hiện tâm từ bi là chính. Nhưng nhiều người lại cho rằng tu theo đạo Phật bắt buộc phải ăn chay, không được ăn mặn...

Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay?

Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay?

Với đạo Phật, ăn chay chủ yếu để thực hiện tâm từ bi là chính. Nhưng nhiều người lại cho rằng tu theo đạo Phật bắt buộc phải ăn chay, không được ăn mặn...

14/4/2020

171 Lượt xem

Vợ chồng còn 'trẻ' có được phép thờ Phật không?

Vợ chồng còn "trẻ" có được phép thờ Phật không?

Phật Pháp ứng dụng🞄 20/6/2019

Những đôi vợ chồng trẻ có được thờ Phật không? Mối lo ngại còn phải "sinh hoạt" thường ngày ảnh hưởng đến việc thờ phụng, không thể lễ bái thường xuyên...?