trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Thọ trì năm giới - các bài viết về Thọ trì năm giới, tin tức Thọ trì năm giới

Sự nguy hiểm của việc phạm giới tà dâm và cách chiến thắng cảm thọ ham thích ái dục

Đối với một người Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, một khi đã có gia đình, vợ con mà vẫn đi ngoại tình tức là đã phạm giới tà dâm...

Sự nguy hiểm của việc phạm giới tà dâm và cách chiến thắng cảm thọ ham thích ái dục

Sự nguy hiểm của việc phạm giới tà dâm và cách chiến thắng cảm thọ ham thích ái dục

Đối với một người Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, một khi đã có gia đình, vợ con mà vẫn đi ngoại tình tức là đã phạm giới tà dâm...

13/6/2020

18 Lượt xem

Thọ trì năm giới - Kinh Nikaya Giảng Giải

Thọ trì năm giới - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Năm giới của người Phật tử tại gia là gì? Khi thọ trì năm giới này, người Phật tử tại gia sẽ được những lợi ích gì? Và khi lãnh thọ giới rồi thì cần phải...

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/8/Kỷ Hợi

Khóa lễ truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/8/Kỷ Hợi

Truyền Bát quan trai giới🞄 06/9/2019

Khóa lễ truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng | Ngày 08/8/Kỷ Hợi