trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
Thời khóa tọa thiền - các bài viết về Thời khóa tọa thiền, tin tức Thời khóa tọa thiền

Thời khóa Tọa thiền | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Nhâm Dần (tức ngày 06/7/2022)

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Thời khóa Tọa thiền | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Nhâm Dần (tức ngày 06/7/2022)

Thời khóa Tọa thiền | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Nhâm Dần (tức ngày 06/7/2022)

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

06/7/2022

32 Lượt xem

Hơn 5000 các bạn khóa sinh và tình nguyện viên học lắng tâm qua hoạt động lễ Phật, ngồi thiền

Hơn 5000 các bạn khóa sinh và tình nguyện viên học lắng tâm qua hoạt động lễ Phật, ngồi thiền

Hoạt động khóa tu🞄 04/7/2022

Các bạn khóa sinh được chư Tăng hướng dẫn cách lắng tâm qua hoạt động lễ Phật, ngồi Thiền. Lễ Phật giúp chúng ta có nhiều phúc báu như thân tướng cao lớn.

Thời khóa tọa thiền - 'Có thiền không stress'

Thời khóa tọa thiền - "Có thiền không stress"

Phật Pháp ứng dụng🞄 18/6/2019

Thời khóa tọa thiền - "Có thiền không stress" | Chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.