Thông báo chương trình Thính Pháp trực tuyến

Thông báo chương trình Thính Pháp trực tuyến

– Thời gian: 19h30 – Thứ 3, ngày 29 tháng 6 năm Canh Tý (tức 18/8/2020)
– Giảng sư: Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chương trình Thính Pháp sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông:
– Website: https://thaythichtructhaiminh.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
– Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn?sub_confirmation=1

Chúc quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ và tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc.

Trân trọng thông báo,
Ban Văn Hóa – Chùa Ba Vàng.

Thông báo chương trình thính Pháp trực tuyến ngày 29 tháng 6 năm Canh Tý

Thông báo chương trình Thính Pháp trực tuyến ngày 29 tháng 6 năm Canh Tý

Bình Luận
Link to map Back top top