Thông báo chương trình trực tuyến: Lễ giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – Lần thứ 263

Thời gian: Thứ 6 – Ngày 23/8/Canh Tý (tức ngày 09/10/2020)
Mặc dù tình hình đại dịch COVID-19 trong nước đang được kiểm soát tốt; tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho quý Phật tử cũng như góp phần giúp các cơ quan chức năng kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn, Lễ giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 263 sẽ được chư Tăng Ni, Phật tử hiện đang tu tập, cấm túc tại chùa tổ chức nội bộ.
Quý Phật tử sẽ ở tại nhà theo dõi và tham dự trực tuyến các chương trình của buổi lễ qua mạng internet.
Nội dung Lễ Giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – Lần thứ 263
1. 07h40: Truyền Bát Quan Trai giới
2. 08h15: Sư Phụ giảng Pháp
3. 09h30: Lễ giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 263
Các Trưởng, Phó Đạo tràng thông báo tin này đến quý Phật tử trong đạo tràng để mọi người cùng được tham dự đầy đủ.
Chương trình Lễ giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 263 sẽ được phát trực tuyến trên các kênh truyền thông:
Kênh: Thầy Thích Trúc Thái Minh
– Website:https://thaythichtructhaiminh.com/
– Fanpage:https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh/
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVxXqKctjgo_GPlA7gEHkUQ?view_as=subscriber
Kênh: Chùa Ba Vàng
– Website: https://chuabavang.com/
– Fanpage:https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn
– Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn
Chúc quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ và tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc.
Trân trọng thông báo,
Ban Văn Hóa – Chùa Ba Vàng.

Thông báo chương trình trực tuyến: Lễ giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – Lần thứ 263

Chùa Ba Vàng thông báo chương trình trực tuyến: Lễ giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – Lần thứ 263

Bình Luận
Link to map Back top top