Thông báo chương trình trực tuyến Thứ 7, ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý (tức 04/7/2020)

Thông báo chương trình trực tuyến Thứ 7, ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý (tức 04/7/2020)

Thời gian chi tiết:
– 18h15: Sám hối chuyển hóa
– 19h15: Thính Pháp

Chương trình Sám hối chuyển hóa và Thính Pháp sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông:
– Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
– Website chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
– Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn?sub_confirmation=1

Chúc quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ và tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc.

Trân trọng thông báo,
Ban Văn Hóa – Chùa Ba Vàng.

Thông báo chương trình trực tuyến Thứ 7, ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý (tức 04/7/2020)

Thông báo chương trình trực tuyến Thứ 7, ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý (tức 04/7/2020)

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top