trực tuyến
Trai đàn chẩn tế phả độ gia tiên | Vu Lan 2022, ngày 10/7/Nhâm Dần

Thứ Ba, 09/8/2022

tức 12/7 Nhâm Dần

Thông báo đăng ký danh sách cầu siêu phả độ gia tiên. Nghi thức cúng lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa

Chia sẻ :

Ngày 10/7/Nhâm Dần, chùa Ba Vàng tổ chức “Lễ cầu siêu phả độ vong linh” để quý Phật tử, nhân dân thập phương được nương tựa Tam Bảo mà báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ, tổ tiên, thân quyến quá vãng như lời Đức Phật dạy

31/7/2022

Chia sẻ :

A. ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CẦU SIÊU

Ngày 10/7/Nhâm Dần (tức 7/8/2022), chùa Ba Vàng tổ chức “Lễ cầu siêu phả độ vong linh” để quý Phật tử, nhân dân thập phương được nương tựa Tam Bảo mà báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ, tổ tiên, thân quyến quá vãng như lời Đức Phật dạy (thông tin chi tiết về buổi lễ sẽ được cập nhật sau).

- Đối tượng tham gia: Nhân dân thập phương, Phật tử chùa Ba Vàng

- Link đăng ký tham gia cầu siêu cho gia tiên, cha mẹ, thân quyến đã quá vãng: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeXiO1x.../viewform

Lưu ý: Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng KHÔNG đăng ký tại đây, mà đăng ký tại đường link bài đăng từ đạo tràng.

B. HƯỚNG DẪN LÀM LỄ TẠI NHÀ, TRƯỚC KHI VỀ CHÙA CẦU SIÊU PHẢ ĐỘ GIA TIÊN/ THAM GIA CẦU SIÊU TRỰC TUYẾN

(Quý Phật tử và nhân dân thập phương chọn cách thức làm lễ phù hợp với mình: I, II, III.)

I. Trường hợp tu theo nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7.

Thời gian tu tập tại nhà trước khi dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: 6 ngày, bắt đầu từ mùng 4 tháng 7 âm lịch.

Tùy chọn tu 1 trong 2 nghi thức dưới đây. Nếu là Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thì tu theo hướng dẫn của câu lạc bộ.

1. Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 số 1
Link: https://chuabavang.com/nghi-thuc-tu-tap-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-ram-thang-7-so-1-d2480.html

2. Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 số 2
Link: https://chuabavang.com/chuong-trinh-tu-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-gia-tien-so-2-d2472.html

II. Trường hợp không tu theo nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7.

Thời gian cúng lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: từ 3 đến 7 ngày.

Tùy chọn cúng lễ 1 trong 2 nghi thức dưới đây, phù hợp với việc sẽ về chùa dự lễ cầu siêu hay là tham gia cầu siêu trực tuyến.

1. Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh
Link: https://chuabavang.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh-d2441.html

2. Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu
Link: https://chuabavang.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu-d2442.html

III. Trường hợp không có thời gian tu tập.

1. Thời gian cúng tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: từ 3 đến 7 ngày.

2. Sắm lễ: bát cơm, chén nước hoặc các vật thực khác.

3. Địa điểm:
Trước ban thờ Phật hoặc ban thờ gia tiên của gia đình.

4. Văn bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại… Con biết được ngày… tháng 7 năm…, chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ Vu Lan cầu siêu phả độ gia tiên.

Con xin được nương tựa oai lực Tam Bảo, thỉnh mời vong linh (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn lễ phả độ gia tiên)… vào ngày… tháng 7 năm…, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng chùa Ba Vàng, vân tập về tại trai đàn cầu siêu phả độ gia tiên của chùa, để được trượng thừa oai đức của Tam Bảo, oai đức của chúng Tăng, thọ tài ẩm thực, được nghe chư Tăng khai thị, nghe kinh Pháp Phật, được giác ngộ, nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào chư Tăng tu hành mau thoát khổ. Và vào ngày đó con xin trực tiếp về chùa tham dự lễ cầu siêu phả độ gia tiên /con xin dự lễ cầu siêu phả độ gia tiên theo trực tuyến

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc:)

Đức Phật dạy
“Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng,
Ấy là báo đáp thù ân,
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu.”

Con với tâm thành kính tín Tam Bảo, vâng theo lời Đức Phật dạy, con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, để hồi hướng như sau:

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì).

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Tiếp)

Và hôm nay con có sắm vật thực xin được dâng cúng:Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì).

Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Đọc chú Biến thực, Biến thủy)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam BảoTu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ, xin chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì) và các vong linh mà con đã bạch ở trên, đến ngày … tháng 7 năm… được về đàn lễ phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng, để thọ hưởng vật thực và phúc báu hồi hướng từ gia đình con.Con cũng xin hồi hướng phúc báu này đến cho gia đình con được (đọc mong cầu)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Lưu ý: Danh sách từ link đăng ký cầu siêu sẽ được chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ hồi hướng, khai thị, giác ngộ cho vong linh gia tiên.

Nếu phát tâm cúng dường Tam Bảo hồi hướng cầu siêu cho các vong linh, quý vị tùy tâm gửi về chùa theo số tài khoản:
+ Số tài khoản: 0141005656888.
+ Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
+ Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
+ Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

C. CÁC NGHI THỨC CÚNG RẰM THÁNG 7

I. Nghi thức cúng rằm tháng 7

1. Bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ
Link: https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-tai-mo-d2484.html

2. Bài cúng Rằm tháng 7 tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Link: https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-d2485.html

II. Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Link: https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha-d2437.html

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!
Đức Phật dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật”. Một mùa Vu Lan nữa lại về, Chùa Ba Vàng khuyến tấn quý Phật tử và các bạn tu tập chương trình “Tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7” để chữ Hiếu trong chúng ta được tăng trưởng. Thời gian tu trong 6 ngày (từ ngày 04/7 - 09/7/Nhâm Dần, tức 01/8 - 06/8/2022). Đường link tu tập tại phần (B.I.)

Kính chúc quý Phật tử và các bạn luôn tinh tấn, làm tròn chữ Hiếu trong tâm.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Lễ Vu Lan chùa Ba Vàng PL.2566 - DL.2022: Lan tỏa tinh thần hiếu đạo trong trái tim mỗi người

Hoạt động Phật sự🞄 07/8/2022

Tháng 7- mùa Vu Lan đã về trong khắp nẻo nhân gian, trong lòng tất cả mọi người. Hòa vào những xúc cảm của ngày lễ tri ân cội nguồn, sáng nay - ngày 10/7/Nhâm Dần (tức ngày 7/8/2022), chùa Ba Vàng long trọng tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2566 - DL.2022

Hoạt động Phật sự 🞄 07/8/2022

Tháng 7- mùa Vu Lan đã về trong khắp nẻo nhân gian, trong lòng tất cả mọi người. Hòa vào những xúc cảm của ngày lễ tri ân cội nguồn, sáng nay - ngày 10/7/Nhâm Dần (tức ngày 7/8/2022), chùa Ba Vàng long trọng tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2566 - DL.2022

Lần đầu nâng đôi bàn chân cha mẹ, những người con có cảm xúc thế nào?

CLB Cúc Vàng🞄 07/8/2022

Bao năm tháng, những đôi bàn chân chai sần của cha mẹ nhọc nhằn kiếm miếng cơm manh áo nuôi nấng chúng con hàng ngày. Cùng Ban Quản trị đón đọc những tâm sự dưới đây.

CLB Cúc Vàng 🞄 07/8/2022

Bao năm tháng, những đôi bàn chân chai sần của cha mẹ nhọc nhằn kiếm miếng cơm manh áo nuôi nấng chúng con hàng ngày. Cùng Ban Quản trị đón đọc những tâm sự dưới đây.

Không thể bỏ lỡ 7 điều đặc biệt trong Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2022 tại chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 05/8/2022

Cùng chúng tôi điểm qua chuỗi chương trình “Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên” (PL.2566 - DL.2022) vào...

Tin tức 🞄 05/8/2022

Cùng chúng tôi điểm qua chuỗi chương trình “Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên” (PL.2566 - DL.2022) vào...

Trailer Lễ Vu Lan chùa Ba Vàng PL.2566 - DL.2022

Tin tức🞄 04/8/2022

Trailer Lễ Vu Lan chùa Ba Vàng PL.2566 - DL.2022

Tin tức 🞄 04/8/2022

Trailer Lễ Vu Lan chùa Ba Vàng PL.2566 - DL.2022

Bé Rồng - Nhã Uyên (Quán quân Model Kid Vietnam): Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng là một trải nghiệm ngoài mong đợi!

Hoạt động khóa tu🞄 01/8/2022

Quán quân Model Kid Vietnam - bé Rồng - Nhã Uyên đã có kinh nghiệm tham gia rất nhiều show khác nhau, nhưng Khóa tu mùa hè lần 4 năm 2022 tại chùa Ba Vàng...

Hoạt động khóa tu 🞄 01/8/2022

Quán quân Model Kid Vietnam - bé Rồng - Nhã Uyên đã có kinh nghiệm tham gia rất nhiều show khác nhau, nhưng Khóa tu mùa hè lần 4 năm 2022 tại chùa Ba Vàng...

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7

Hoạt động Phật sự🞄 01/8/2022

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng đã quang lâm Chính Điện, tác lễ tụng kinh để mọi người có thể hướng tâm tham dự tại tư gia của mình.

Hoạt động Phật sự 🞄 01/8/2022

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng đã quang lâm Chính Điện, tác lễ tụng kinh để mọi người có thể hướng tâm tham dự tại tư gia của mình.

Gieo duyên lành nơi phước điền Tam Bảo

Tin tức🞄 29/7/2022

Trong ngày thứ 2 của Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 4, các bạn khóa sinh đã được tham gia một hoạt động rất đặc biệt, đó là đặt bát cúng dường chư Tăng.

Tin tức 🞄 29/7/2022

Trong ngày thứ 2 của Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 4, các bạn khóa sinh đã được tham gia một hoạt động rất đặc biệt, đó là đặt bát cúng dường chư Tăng.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hoạt động Phật sự🞄 28/7/2022

Vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hoạt động Phật sự 🞄 28/7/2022

Vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ nhân ngày 27/7 tại chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 27/7/2022

Để vun bồi tâm tri ân, tưởng nhớ đến ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, năm nay, chùa Ba Vàng cùng Tạp chí Việt Nam hội nhập tiếp tục trang trọng tổ chức...

Hoạt động Phật sự 🞄 27/7/2022

Để vun bồi tâm tri ân, tưởng nhớ đến ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, năm nay, chùa Ba Vàng cùng Tạp chí Việt Nam hội nhập tiếp tục trang trọng tổ chức...

Thông báo đăng ký tham gia Ban Tài năng chùa Ba Vàng

Thông Báo🞄 25/7/2022

Đến với Ban Tài năng, các bạn sẽ được tự tin thể hiện năng khiếu của mình như hát, nhảy, múa, sử dụng các loại nhạc cụ, diễn xuất, dẫn chương trình,...

Thông Báo 🞄 25/7/2022

Đến với Ban Tài năng, các bạn sẽ được tự tin thể hiện năng khiếu của mình như hát, nhảy, múa, sử dụng các loại nhạc cụ, diễn xuất, dẫn chương trình,...

Nghẹn ngào xúc động Lễ rửa chân cho cha mẹ

Tin tức🞄 24/7/2022

Nâng đôi bàn chân đầy chai sần, khô ráp của cha mẹ, nhiều em đã không kìm được những dòng nước mắt xót thương khi cảm nhận sự gian truân, vất vả của mẹ cha, về thâm ân sinh thành, dưỡng dục khó báo đền biết bao

Tin tức 🞄 24/7/2022

Nâng đôi bàn chân đầy chai sần, khô ráp của cha mẹ, nhiều em đã không kìm được những dòng nước mắt xót thương khi cảm nhận sự gian truân, vất vả của mẹ cha, về thâm ân sinh thành, dưỡng dục khó báo đền biết bao

Thông báo Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 4 - năm 2022

Tin tức🞄 24/7/2022

Tiếp nối sự thành công của Khóa tu mùa hè lần 1, lần 2 và lần 3, Ban Tổ chức xin thông báo Khóa tu mùa hè lần 4 - năm 2022 dành cho các em thiếu nhi với các thông tin như sau.

Tin tức 🞄 24/7/2022

Tiếp nối sự thành công của Khóa tu mùa hè lần 1, lần 2 và lần 3, Ban Tổ chức xin thông báo Khóa tu mùa hè lần 4 - năm 2022 dành cho các em thiếu nhi với các thông tin như sau.

Chỉ 7 ngày khóa tu mà tăng trưởng trí tuệ, liệu bạn có tò mò?

Hoạt động khóa tu🞄 22/7/2022

7 ngày Khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng có lẽ là khoảng thời gian “vừa đủ” để các bạn trẻ rèn luyện lối sống kỷ luật, học cách làm việc tập thể,.. để từ đó phát sinh trí tuệ. Mời quý vị đọc bài viết

Hoạt động khóa tu 🞄 22/7/2022

7 ngày Khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng có lẽ là khoảng thời gian “vừa đủ” để các bạn trẻ rèn luyện lối sống kỷ luật, học cách làm việc tập thể,.. để từ đó phát sinh trí tuệ. Mời quý vị đọc bài viết

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ

Tin tức🞄 22/7/2022

Tối ngày 20/7/2022, Đảng, chính quyền xã Lâm Thao đã thành tâm cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng về tại nghĩa trang xã Lâm Thao - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh tác lễ cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ.

Tin tức 🞄 22/7/2022

Tối ngày 20/7/2022, Đảng, chính quyền xã Lâm Thao đã thành tâm cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng về tại nghĩa trang xã Lâm Thao - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh tác lễ cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ.

Thông báo: Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Khóa tu mùa hè🞄 20/7/2022

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý phụ huynh cùng toàn thể các em khóa sinh đã tham gia Khóa tu mùa hè cùng đến tham dự chương trình “Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022”.

Khóa tu mùa hè 🞄 20/7/2022

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý phụ huynh cùng toàn thể các em khóa sinh đã tham gia Khóa tu mùa hè cùng đến tham dự chương trình “Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022”.

Leo núi kinh hành chẳng hề mệt! Nhờ có những điều này…

Hoạt động khóa tu🞄 20/7/2022

Bóng huỳnh y của chư Tăng tự tại đi trước, màu áo lưới xanh của khóa sinh chậm rãi bước theo sau…Đó là những hình ảnh “chẳng hề mệt” dù thức dậy từ sớm...

Hoạt động khóa tu 🞄 20/7/2022

Bóng huỳnh y của chư Tăng tự tại đi trước, màu áo lưới xanh của khóa sinh chậm rãi bước theo sau…Đó là những hình ảnh “chẳng hề mệt” dù thức dậy từ sớm...

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp: “Tôi nghĩ khóa tu học hè là chủ trương đúng đắn và cần thiết…”

Tin tức khác🞄 19/7/2022

Trong khóa tu mùa hè lần 3 năm 2022, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Lê Doãn Hợp đã giao lưu với các bạn trẻ với chủ đề: Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam...

Tin tức khác 🞄 19/7/2022

Trong khóa tu mùa hè lần 3 năm 2022, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Lê Doãn Hợp đã giao lưu với các bạn trẻ với chủ đề: Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam...

Những giọt nước mắt trong buổi lễ cầu siêu vong linh thai nhi ngày 19/6/Nhâm Dần

Tin tức🞄 19/7/2022

Tham dự buổi lễ cầu siêu vong linh thai nhi ngày 19/6/Nhâm Dần, nhiều người đã day dứt, ân hận và rất xúc động khi lắng nghe chư Tăng giảng giải về duyên nghiệp của các vоng linh thаi nhi.

Tin tức 🞄 19/7/2022

Tham dự buổi lễ cầu siêu vong linh thai nhi ngày 19/6/Nhâm Dần, nhiều người đã day dứt, ân hận và rất xúc động khi lắng nghe chư Tăng giảng giải về duyên nghiệp của các vоng linh thаi nhi.

Lễ siêu độ vоng linh thаi nhi chùa Ba Vàng ngày 19/6/Nhâm Dần

Tin tức🞄 18/7/2022

Chiều ngày 19/6/Nhâm Dần, chùa Ba Vàng đã tổ chức Lễ cầu siêu vопg linh thаi nhi với hàng vạn Phật tử và nhân dân về tham dự.

Tin tức 🞄 18/7/2022

Chiều ngày 19/6/Nhâm Dần, chùa Ba Vàng đã tổ chức Lễ cầu siêu vопg linh thаi nhi với hàng vạn Phật tử và nhân dân về tham dự.