trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Thông báo đăng ký danh sách cầu siêu phả độ gia tiên. Nghi thức cúng lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa

Chia sẻ :

Ngày 10/7/Nhâm Dần, chùa Ba Vàng tổ chức “Lễ cầu siêu phả độ vong linh” để quý Phật tử, nhân dân thập phương được nương tựa Tam Bảo mà báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ, tổ tiên, thân quyến quá vãng như lời Đức Phật dạy

31/7/2022

Chia sẻ :

A. ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CẦU SIÊU

Ngày 10/7/Nhâm Dần (tức 7/8/2022), chùa Ba Vàng tổ chức “Lễ cầu siêu phả độ vong linh” để quý Phật tử, nhân dân thập phương được nương tựa Tam Bảo mà báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ, tổ tiên, thân quyến quá vãng như lời Đức Phật dạy (thông tin chi tiết về buổi lễ sẽ được cập nhật sau).

- Đối tượng tham gia: Nhân dân thập phương, Phật tử chùa Ba Vàng

- Link đăng ký tham gia cầu siêu cho gia tiên, cha mẹ, thân quyến đã quá vãng: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeXiO1x.../viewform

Lưu ý: Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng KHÔNG đăng ký tại đây, mà đăng ký tại đường link bài đăng từ đạo tràng.

B. HƯỚNG DẪN LÀM LỄ TẠI NHÀ, TRƯỚC KHI VỀ CHÙA CẦU SIÊU PHẢ ĐỘ GIA TIÊN/ THAM GIA CẦU SIÊU TRỰC TUYẾN

(Quý Phật tử và nhân dân thập phương chọn cách thức làm lễ phù hợp với mình: I, II, III.)

I. Trường hợp tu theo nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7.

Thời gian tu tập tại nhà trước khi dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: 6 ngày, bắt đầu từ mùng 4 tháng 7 âm lịch.

Tùy chọn tu 1 trong 2 nghi thức dưới đây. Nếu là Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thì tu theo hướng dẫn của câu lạc bộ.

1. Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 số 1
Link: https://chuabavang.com/nghi-thuc-tu-tap-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-ram-thang-7-so-1-d2480.html

2. Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 số 2
Link: https://chuabavang.com/chuong-trinh-tu-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-gia-tien-so-2-d2472.html

II. Trường hợp không tu theo nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7.

Thời gian cúng lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: từ 3 đến 7 ngày.

Tùy chọn cúng lễ 1 trong 2 nghi thức dưới đây, phù hợp với việc sẽ về chùa dự lễ cầu siêu hay là tham gia cầu siêu trực tuyến.

1. Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh
Link: https://chuabavang.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh-d2441.html

2. Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu
Link: https://chuabavang.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu-d2442.html

III. Trường hợp không có thời gian tu tập.

1. Thời gian cúng tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: từ 3 đến 7 ngày.

2. Sắm lễ: bát cơm, chén nước hoặc các vật thực khác.

3. Địa điểm:
Trước ban thờ Phật hoặc ban thờ gia tiên của gia đình.

4. Văn bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại… Con biết được ngày… tháng 7 năm…, chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ Vu Lan cầu siêu phả độ gia tiên.

Con xin được nương tựa oai lực Tam Bảo, thỉnh mời vong linh (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn lễ phả độ gia tiên)… vào ngày… tháng 7 năm…, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng chùa Ba Vàng, vân tập về tại trai đàn cầu siêu phả độ gia tiên của chùa, để được trượng thừa oai đức của Tam Bảo, oai đức của chúng Tăng, thọ tài ẩm thực, được nghe chư Tăng khai thị, nghe kinh Pháp Phật, được giác ngộ, nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào chư Tăng tu hành mau thoát khổ. Và vào ngày đó con xin trực tiếp về chùa tham dự lễ cầu siêu phả độ gia tiên /con xin dự lễ cầu siêu phả độ gia tiên theo trực tuyến

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc:)

Đức Phật dạy
“Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng,
Ấy là báo đáp thù ân,
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu.”

Con với tâm thành kính tín Tam Bảo, vâng theo lời Đức Phật dạy, con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, để hồi hướng như sau:

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì).

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Tiếp)

Và hôm nay con có sắm vật thực xin được dâng cúng:Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì).

Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Đọc chú Biến thực, Biến thủy)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam BảoTu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ, xin chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì) và các vong linh mà con đã bạch ở trên, đến ngày … tháng 7 năm… được về đàn lễ phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng, để thọ hưởng vật thực và phúc báu hồi hướng từ gia đình con.Con cũng xin hồi hướng phúc báu này đến cho gia đình con được (đọc mong cầu)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Lưu ý: Danh sách từ link đăng ký cầu siêu sẽ được chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ hồi hướng, khai thị, giác ngộ cho vong linh gia tiên.

Nếu phát tâm cúng dường Tam Bảo hồi hướng cầu siêu cho các vong linh, quý vị tùy tâm gửi về chùa theo số tài khoản:
+ Số tài khoản: 0141005656888.
+ Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
+ Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
+ Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

C. CÁC NGHI THỨC CÚNG RẰM THÁNG 7

I. Nghi thức cúng rằm tháng 7

1. Bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ
Link: https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-tai-mo-d2484.html

2. Bài cúng Rằm tháng 7 tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Link: https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-d2485.html

II. Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Link: https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha-d2437.html

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!
Đức Phật dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật”. Một mùa Vu Lan nữa lại về, Chùa Ba Vàng khuyến tấn quý Phật tử và các bạn tu tập chương trình “Tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7” để chữ Hiếu trong chúng ta được tăng trưởng. Thời gian tu trong 6 ngày (từ ngày 04/7 - 09/7/Nhâm Dần, tức 01/8 - 06/8/2022). Đường link tu tập tại phần (B.I.)

Kính chúc quý Phật tử và các bạn luôn tinh tấn, làm tròn chữ Hiếu trong tâm.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Giới thiệu chương trình tu Sám hối nghiệp sát sinh tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 27/3/2023

09 - 14 và 16/02 nhuận năm Quý Mão (tức ngày 30/3 - 04/4 và 06/4/2023), chùa Ba Vàng lần đầu tiên tổ chức chương trình tu Sám hối nghiệp sát sinh dành cho nhân dân, Phật tử.

Tin tức khác 🞄 27/3/2023

09 - 14 và 16/02 nhuận năm Quý Mão (tức ngày 30/3 - 04/4 và 06/4/2023), chùa Ba Vàng lần đầu tiên tổ chức chương trình tu Sám hối nghiệp sát sinh dành cho nhân dân, Phật tử.

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/02 nhuận năm Quý Mão (tức ngày 29/3/2023)

Hoạt động Phật sự🞄 27/3/2023

Ngày 08 âm lịch hàng tháng là ngày tu Bát Quan Trai Giới thường kỳ của chùa Ba Vàng...

Hoạt động Phật sự 🞄 27/3/2023

Ngày 08 âm lịch hàng tháng là ngày tu Bát Quan Trai Giới thường kỳ của chùa Ba Vàng...

Cùng hưởng ứng giờ trái đất năm 2023 “Tiết kiệm điện - thành thói quen”

Tin tức khác🞄 26/3/2023

Dưới sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hành tinh xanh như: Trồng cây xanh, phân loại rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường sống,...

Tin tức khác 🞄 26/3/2023

Dưới sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hành tinh xanh như: Trồng cây xanh, phân loại rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường sống,...

Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Tin tức khác🞄 23/3/2023

Trang nghiêm lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Tin tức khác 🞄 23/3/2023

Trang nghiêm lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Trang nghiêm lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Hoạt động Phật sự🞄 21/3/2023

Hôm nay - ngày 21/3/2023 (tức 30/02/Quý Mão), danh sách nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được công bố tại “Lễ công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương”.

Hoạt động Phật sự 🞄 21/3/2023

Hôm nay - ngày 21/3/2023 (tức 30/02/Quý Mão), danh sách nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được công bố tại “Lễ công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương”.

Thoát khỏi những căn bệnh lâu năm nhờ lễ Ngũ Bách Danh

Tin tức🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Tin tức 🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Lễ Ngũ Bách Danh chùa Ba Vàng: Đừng bỏ qua cơ hội tiêu trừ nghiệp bệnh

Hoạt động Phật sự🞄 20/3/2023

Lễ Ngũ Bách Danh chùa Ba Vàng lại một lần nữa được tổ chức vào ngày 17-19/02 nhuận/Quý Mão (07/04 - 09/04/2023). Đây là cơ hội để mọi người được chứng nghiệm..

Hoạt động Phật sự 🞄 20/3/2023

Lễ Ngũ Bách Danh chùa Ba Vàng lại một lần nữa được tổ chức vào ngày 17-19/02 nhuận/Quý Mão (07/04 - 09/04/2023). Đây là cơ hội để mọi người được chứng nghiệm..

Ngày cuối tuần về chùa Ba Vàng và cảm nhận sự bình yên

Tin tức khác🞄 19/3/2023

Dưới tiết trời ấm áp của những ngày cuối tuần, chùa Ba Vàng đón đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương về tham quan, chiêm bái.

Tin tức khác 🞄 19/3/2023

Dưới tiết trời ấm áp của những ngày cuối tuần, chùa Ba Vàng đón đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương về tham quan, chiêm bái.

Chùa Ba Vàng - Quảng Ninh | Kinh nghiệm khám phá từ A đến Z

Tin tức khác🞄 17/3/2023

Chùa Ba Vàng thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nổi tiếng với tòa Chính Điện trên núi lớn nhất Đông Dương...

Tin tức khác 🞄 17/3/2023

Chùa Ba Vàng thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nổi tiếng với tòa Chính Điện trên núi lớn nhất Đông Dương...

Check in mỏi tay với khóm hoa cẩm tú cầu đầy thơ mộng nơi non thiêng Thành Đẳng

Tin tức khác🞄 16/3/2023

Tháng 3 về, những bông hoa cẩm tú cầu đang đua nhau nở rộ, duyên dáng khoe sắc, làm tô thêm vẻ đẹp thanh tịnh chốn thiền môn...

Tin tức khác 🞄 16/3/2023

Tháng 3 về, những bông hoa cẩm tú cầu đang đua nhau nở rộ, duyên dáng khoe sắc, làm tô thêm vẻ đẹp thanh tịnh chốn thiền môn...

| Thu hoạch cà chua chùa Ba Vàng |

Hoạt động Phật sự🞄 14/3/2023

Sau thời gian được chăm bón, các cây cà chua nơi vườn Bạch Ngọc chùa Ba Vàng đã cho ra những quả chín đỏ, tươi ngon.

Hoạt động Phật sự 🞄 14/3/2023

Sau thời gian được chăm bón, các cây cà chua nơi vườn Bạch Ngọc chùa Ba Vàng đã cho ra những quả chín đỏ, tươi ngon.

| 08/3/2023 - Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ |

Tin tức khác🞄 09/3/2023

Hôm nay, ngày 08/3/2023 - ngày Quốc tế Phụ nữ, thay cho lời cảm ơn, Ban Quản trị xin gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp của các nữ Phật tử chùa Ba Vàng.

Tin tức khác 🞄 09/3/2023

Hôm nay, ngày 08/3/2023 - ngày Quốc tế Phụ nữ, thay cho lời cảm ơn, Ban Quản trị xin gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp của các nữ Phật tử chùa Ba Vàng.

Lễ ra mắt tân ban lãnh đạo Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ X (2022 - 2027)

Hoạt động Phật sự🞄 09/3/2023

Hôm nay - ngày 08/03/2023 (tức 17/02/Quý Mão), Lễ công bố danh sách nhân sự Ban Thông tin truyền thông Trung Ương GHPGVN nhiệm kỳ X (2022 - 2027)...

Hoạt động Phật sự 🞄 09/3/2023

Hôm nay - ngày 08/03/2023 (tức 17/02/Quý Mão), Lễ công bố danh sách nhân sự Ban Thông tin truyền thông Trung Ương GHPGVN nhiệm kỳ X (2022 - 2027)...

Xúc động hướng về ngày Đức Thế Tôn nhập Niết bàn

Hoạt động Phật sự🞄 06/3/2023

Giữa rừng Sa la linh thiêng vào đêm rằm tháng 2 của hơn 2500 năm về trước, Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng hậu thế. Dù Ngài đã ra đi, nhưng những người con Phật hôm nay vẫn cảm nhận được lòng từ bi và trí tuệ siêu việt của Ngài qua giáo Pháp nhiệm màu.

Hoạt động Phật sự 🞄 06/3/2023

Giữa rừng Sa la linh thiêng vào đêm rằm tháng 2 của hơn 2500 năm về trước, Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng hậu thế. Dù Ngài đã ra đi, nhưng những người con Phật hôm nay vẫn cảm nhận được lòng từ bi và trí tuệ siêu việt của Ngài qua giáo Pháp nhiệm màu.

Đêm văn nghệ Lửa trại kính mừng sinh nhật Sư Phụ và CLB Cúc Vàng năm 2023

Hoạt động Phật sự🞄 06/3/2023

Ngày 04/03/2023, đêm văn nghệ lửa trại - Kính mừng sinh nhật Sư Phụ lần thứ 56, mừng sinh nhật CLB Cúc Vàng năm 2023 đã được diễn ra trong không khí vui tươi và đầy ý nghĩa.

Hoạt động Phật sự 🞄 06/3/2023

Ngày 04/03/2023, đêm văn nghệ lửa trại - Kính mừng sinh nhật Sư Phụ lần thứ 56, mừng sinh nhật CLB Cúc Vàng năm 2023 đã được diễn ra trong không khí vui tươi và đầy ý nghĩa.

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 14,15/02/Quý Mão

Hoạt động Phật sự🞄 04/3/2023

Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn (PL.2567 - DL.2023)

Hoạt động Phật sự 🞄 04/3/2023

Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn (PL.2567 - DL.2023)

Hàng nghìn chiếc bánh trong chương trình buffet siêu to khổng lồ

Hoạt động Phật sự🞄 04/3/2023

Tại nhà bếp chùa Ba Vàng, hàng ngàn chiếc bánh mì ngọt được chuẩn bị để “ra mắt” chương trình buffet siêu to khổng lồ trong chương trình của Hội trại Lục Hòa

Hoạt động Phật sự 🞄 04/3/2023

Tại nhà bếp chùa Ba Vàng, hàng ngàn chiếc bánh mì ngọt được chuẩn bị để “ra mắt” chương trình buffet siêu to khổng lồ trong chương trình của Hội trại Lục Hòa

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Tin tức🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

Tin tức 🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

Hội trại Lục Hòa tại chùa Ba Vàng đang dần được hoàn thiện

Hoạt động Phật sự🞄 04/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang nhanh chóng hoàn thiện các khâu cuối cùng các trại của mình. Hãy về nhà lớn Ba Vàng để cùng chiêm ngưỡng tận mắt các trại

Hoạt động Phật sự 🞄 04/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang nhanh chóng hoàn thiện các khâu cuối cùng các trại của mình. Hãy về nhà lớn Ba Vàng để cùng chiêm ngưỡng tận mắt các trại