trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Thứ Sáu, 02/12/2022

tức 9/11 Nhâm Dần

Thông báo đăng ký danh sách cầu siêu phả độ gia tiên. Nghi thức cúng lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa

Chia sẻ :

Ngày 10/7/Nhâm Dần, chùa Ba Vàng tổ chức “Lễ cầu siêu phả độ vong linh” để quý Phật tử, nhân dân thập phương được nương tựa Tam Bảo mà báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ, tổ tiên, thân quyến quá vãng như lời Đức Phật dạy

31/7/2022

Chia sẻ :

A. ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CẦU SIÊU

Ngày 10/7/Nhâm Dần (tức 7/8/2022), chùa Ba Vàng tổ chức “Lễ cầu siêu phả độ vong linh” để quý Phật tử, nhân dân thập phương được nương tựa Tam Bảo mà báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ, tổ tiên, thân quyến quá vãng như lời Đức Phật dạy (thông tin chi tiết về buổi lễ sẽ được cập nhật sau).

- Đối tượng tham gia: Nhân dân thập phương, Phật tử chùa Ba Vàng

- Link đăng ký tham gia cầu siêu cho gia tiên, cha mẹ, thân quyến đã quá vãng: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeXiO1x.../viewform

Lưu ý: Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng KHÔNG đăng ký tại đây, mà đăng ký tại đường link bài đăng từ đạo tràng.

B. HƯỚNG DẪN LÀM LỄ TẠI NHÀ, TRƯỚC KHI VỀ CHÙA CẦU SIÊU PHẢ ĐỘ GIA TIÊN/ THAM GIA CẦU SIÊU TRỰC TUYẾN

(Quý Phật tử và nhân dân thập phương chọn cách thức làm lễ phù hợp với mình: I, II, III.)

I. Trường hợp tu theo nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7.

Thời gian tu tập tại nhà trước khi dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: 6 ngày, bắt đầu từ mùng 4 tháng 7 âm lịch.

Tùy chọn tu 1 trong 2 nghi thức dưới đây. Nếu là Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thì tu theo hướng dẫn của câu lạc bộ.

1. Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 số 1
Link: https://chuabavang.com/nghi-thuc-tu-tap-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-ram-thang-7-so-1-d2480.html

2. Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 số 2
Link: https://chuabavang.com/chuong-trinh-tu-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-gia-tien-so-2-d2472.html

II. Trường hợp không tu theo nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7.

Thời gian cúng lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: từ 3 đến 7 ngày.

Tùy chọn cúng lễ 1 trong 2 nghi thức dưới đây, phù hợp với việc sẽ về chùa dự lễ cầu siêu hay là tham gia cầu siêu trực tuyến.

1. Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh
Link: https://chuabavang.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh-d2441.html

2. Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu
Link: https://chuabavang.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu-d2442.html

III. Trường hợp không có thời gian tu tập.

1. Thời gian cúng tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/ trực tuyến tại chùa: từ 3 đến 7 ngày.

2. Sắm lễ: bát cơm, chén nước hoặc các vật thực khác.

3. Địa điểm:
Trước ban thờ Phật hoặc ban thờ gia tiên của gia đình.

4. Văn bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại… Con biết được ngày… tháng 7 năm…, chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ Vu Lan cầu siêu phả độ gia tiên.

Con xin được nương tựa oai lực Tam Bảo, thỉnh mời vong linh (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn lễ phả độ gia tiên)… vào ngày… tháng 7 năm…, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng chùa Ba Vàng, vân tập về tại trai đàn cầu siêu phả độ gia tiên của chùa, để được trượng thừa oai đức của Tam Bảo, oai đức của chúng Tăng, thọ tài ẩm thực, được nghe chư Tăng khai thị, nghe kinh Pháp Phật, được giác ngộ, nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào chư Tăng tu hành mau thoát khổ. Và vào ngày đó con xin trực tiếp về chùa tham dự lễ cầu siêu phả độ gia tiên /con xin dự lễ cầu siêu phả độ gia tiên theo trực tuyến

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc:)

Đức Phật dạy
“Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng,
Ấy là báo đáp thù ân,
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu.”

Con với tâm thành kính tín Tam Bảo, vâng theo lời Đức Phật dạy, con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, để hồi hướng như sau:

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì).

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Tiếp)

Và hôm nay con có sắm vật thực xin được dâng cúng:Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì).

Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Đọc chú Biến thực, Biến thủy)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam BảoTu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ, xin chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: chư linh Thần hộ trì) và các vong linh mà con đã bạch ở trên, đến ngày … tháng 7 năm… được về đàn lễ phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng, để thọ hưởng vật thực và phúc báu hồi hướng từ gia đình con.Con cũng xin hồi hướng phúc báu này đến cho gia đình con được (đọc mong cầu)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Lưu ý: Danh sách từ link đăng ký cầu siêu sẽ được chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ hồi hướng, khai thị, giác ngộ cho vong linh gia tiên.

Nếu phát tâm cúng dường Tam Bảo hồi hướng cầu siêu cho các vong linh, quý vị tùy tâm gửi về chùa theo số tài khoản:
+ Số tài khoản: 0141005656888.
+ Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
+ Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
+ Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

C. CÁC NGHI THỨC CÚNG RẰM THÁNG 7

I. Nghi thức cúng rằm tháng 7

1. Bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ
Link: https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-tai-mo-d2484.html

2. Bài cúng Rằm tháng 7 tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Link: https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-d2485.html

II. Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Link: https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha-d2437.html

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!
Đức Phật dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật”. Một mùa Vu Lan nữa lại về, Chùa Ba Vàng khuyến tấn quý Phật tử và các bạn tu tập chương trình “Tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7” để chữ Hiếu trong chúng ta được tăng trưởng. Thời gian tu trong 6 ngày (từ ngày 04/7 - 09/7/Nhâm Dần, tức 01/8 - 06/8/2022). Đường link tu tập tại phần (B.I.)

Kính chúc quý Phật tử và các bạn luôn tinh tấn, làm tròn chữ Hiếu trong tâm.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Không thể bỏ lỡ: Cơ hội 1 ngày được “trở về” thời Trần, gieo trồng phúc báu

Hoạt động Phật sự🞄 02/12/2022

Thử tưởng tượng một ngày, các Phật tử được hóa trang thành vương hầu, quý tộc, quan lại, thương nhân, nông dân,... thì sẽ thú vị làm sao

Hoạt động Phật sự 🞄 02/12/2022

Thử tưởng tượng một ngày, các Phật tử được hóa trang thành vương hầu, quý tộc, quan lại, thương nhân, nông dân,... thì sẽ thú vị làm sao

Chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự chương trình Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường Quang Trung

Hoạt động Phật sự🞄 18/11/2022

Đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tham dự chương trình “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân - Kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam”

Hoạt động Phật sự 🞄 18/11/2022

Đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tham dự chương trình “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân - Kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam”

3 điều vị hành giả học Phật học được từ vật thực

Hoạt động Phật sự🞄 12/11/2022

Vật thực hằng nuôi mạng chúng sinh, cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sinh. Mỗi hành giả học Phật cần ý thức rằng mình phải cung cấp cho chúng sinh vật chất và tinh thần.

Hoạt động Phật sự 🞄 12/11/2022

Vật thực hằng nuôi mạng chúng sinh, cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sinh. Mỗi hành giả học Phật cần ý thức rằng mình phải cung cấp cho chúng sinh vật chất và tinh thần.

Tìm lại sự an lạc nơi tâm - du khách quốc tế trải nghiệm buổi học thiền tại chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 12/11/2022

Nhiều du khách quốc tế đã về chùa Ba Vàng trải nghiệm khóa học thiền để được chuyển hóa những phiền não, giúp thân tâm an định.

Hoạt động Phật sự 🞄 12/11/2022

Nhiều du khách quốc tế đã về chùa Ba Vàng trải nghiệm khóa học thiền để được chuyển hóa những phiền não, giúp thân tâm an định.

Phật sự công đức chùa Ba Vàng tháng 9 năm Nhâm Dần

Hoạt động Phật sự🞄 09/11/2022

Dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trong tháng 9 năm Nhâm Dần, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động tu học và Phật sự ý nghĩa, đem lại lợi ích và gieo duyên thiện lành cho mọi người.

Hoạt động Phật sự 🞄 09/11/2022

Dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trong tháng 9 năm Nhâm Dần, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động tu học và Phật sự ý nghĩa, đem lại lợi ích và gieo duyên thiện lành cho mọi người.

Thượng tọa Thích Minh Quang cùng các Phật tử đất nước Lào thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 06/11/2022

Thượng toạ Thích Minh Quang - trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt - Lào, Trụ trì chùa Phật Tích, thủ đô Viêng Chăn cùng quý Phật tử tại nước Lào đã có chuyến thăm chùa Ba Vàng.

Hoạt động Phật sự 🞄 06/11/2022

Thượng toạ Thích Minh Quang - trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt - Lào, Trụ trì chùa Phật Tích, thủ đô Viêng Chăn cùng quý Phật tử tại nước Lào đã có chuyến thăm chùa Ba Vàng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hoạt động Phật sự🞄 05/11/2022

Ngày 04/11/2022, Đại hội đại biểu thành lập BTS GHPG Việt Nam huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được long trọng tổ chức tại Trung tâm văn hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Hoạt động Phật sự 🞄 05/11/2022

Ngày 04/11/2022, Đại hội đại biểu thành lập BTS GHPG Việt Nam huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được long trọng tổ chức tại Trung tâm văn hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Phật sự công đức chùa Ba Vàng tháng 8 Nhâm Dần

Hoạt động Phật sự🞄 22/10/2022

Trong tháng 8 năm Nhâm Dần, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động tu học và Phật sự ý nghĩa, đem lại lợi ích và gieo duyên thiện lành cho mọi người.

Hoạt động Phật sự 🞄 22/10/2022

Trong tháng 8 năm Nhâm Dần, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động tu học và Phật sự ý nghĩa, đem lại lợi ích và gieo duyên thiện lành cho mọi người.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và chương trình an sinh xã hội 500 triệu đồng

An sinh xã hội🞄 18/10/2022

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và chương trình an sinh xã hội, chung tay cùng cả nước giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

An sinh xã hội 🞄 18/10/2022

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và chương trình an sinh xã hội, chung tay cùng cả nước giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng và các Phật tử chùa Ba Vàng chúc mừng Đại lễ khánh thành chùa Trang Nghiêm, thành phố Pakse, tỉnh Champasak, nước Lào

Hoạt động Phật sự🞄 18/10/2022

Ngày 14/10/2022, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã đến tham dự và chúc mừng Đại lễ khánh thành chùa Trang Nghiêm, nước Lào.

Hoạt động Phật sự 🞄 18/10/2022

Ngày 14/10/2022, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã đến tham dự và chúc mừng Đại lễ khánh thành chùa Trang Nghiêm, nước Lào.

Phòng Văn hóa TP. Uông Bí cùng các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt về thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 16/10/2022

Phòng Văn hóa TP.Uông Bí cùng các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt do TS. Lê Văn Minh làm trưởng đoàn đã có chuyến về tham quan và khảo sát thực tế tại chùa Ba Vàng.

Hoạt động Phật sự 🞄 16/10/2022

Phòng Văn hóa TP.Uông Bí cùng các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt do TS. Lê Văn Minh làm trưởng đoàn đã có chuyến về tham quan và khảo sát thực tế tại chùa Ba Vàng.

Chư Tăng hứa khả đón nhận sự đặt bát cúng dường của các tín chủ trên đất nước Lào

Tin tức khác🞄 14/10/2022

Nhân duyên thể theo sự thỉnh cầu của nhân dân và Phật tử nước Lào chư Tăng đã ôm bình bát khất thực, hứa khả thọ nhận sự đặt cúng dường của các tín chủ.

Tin tức khác 🞄 14/10/2022

Nhân duyên thể theo sự thỉnh cầu của nhân dân và Phật tử nước Lào chư Tăng đã ôm bình bát khất thực, hứa khả thọ nhận sự đặt cúng dường của các tín chủ.

Chùa Ba Vàng cử hành Lễ Trai đàn chẩn tế tháng 9 năm Nhâm Dần

Hoạt động Phật sự🞄 12/10/2022

Với tâm kính tín Tam Bảo, gia đình và các chúng sinh trong cõi tâm linh, nhân dân và Phật tử thập phương đã thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ chẩn tế tháng 9/Nhâm Dần.

Hoạt động Phật sự 🞄 12/10/2022

Với tâm kính tín Tam Bảo, gia đình và các chúng sinh trong cõi tâm linh, nhân dân và Phật tử thập phương đã thỉnh cầu chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ chẩn tế tháng 9/Nhâm Dần.

Chư Tăng tác lễ cầu siêu cho các chúng sinh trong cõi tâm linh ngày 14/9/Nhâm Dần

Hoạt động Phật sự🞄 12/10/2022

Ngày 14/9/Nhâm Dần, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức Lễ cầu siêu cho các chúng sinh trong cõi tâm linh.

Hoạt động Phật sự 🞄 12/10/2022

Ngày 14/9/Nhâm Dần, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức Lễ cầu siêu cho các chúng sinh trong cõi tâm linh.

Buổi tu học Bát Quan Trai ý nghĩa của hàng ngàn Phật tử chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 03/10/2022

Ngày 08/9/Nhâm Dần (nhằm 03/10/2022), đông đảo nhân dân và Phật tử thập phương đã vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để thọ nhận Bát Quan Trai giới một ngày một đêm.

Hoạt động Phật sự 🞄 03/10/2022

Ngày 08/9/Nhâm Dần (nhằm 03/10/2022), đông đảo nhân dân và Phật tử thập phương đã vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để thọ nhận Bát Quan Trai giới một ngày một đêm.

VTC6 Đài Truyền hình Kỹ thuật số: Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Dòng Thiền Việt Nam

Tin tức khác🞄 27/9/2022

Trong chương trình văn hóa tâm linh Việt ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị cùng tìm hiểu về một thiền phái mang những nét đặc trưng riêng của Phật giáo Việt Nam. Thiền phái Trúc Lâm Yên tử.

Tin tức khác 🞄 27/9/2022

Trong chương trình văn hóa tâm linh Việt ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị cùng tìm hiểu về một thiền phái mang những nét đặc trưng riêng của Phật giáo Việt Nam. Thiền phái Trúc Lâm Yên tử.

Trang nghiêm lễ cầu siêu chùa Ba Vàng ngày 30/8/Nhâm Dần

Hoạt động Phật sự🞄 25/9/2022

Sáng nay ngày 30/8/Nhâm Dần, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu thường kỳ. Đây là một trong hai ngày cầu siêu hàng tháng tại chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự 🞄 25/9/2022

Sáng nay ngày 30/8/Nhâm Dần, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu thường kỳ. Đây là một trong hai ngày cầu siêu hàng tháng tại chùa Ba Vàng

Kết mãn Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa Ba Vàng năm 2022

Hoạt động Phật sự🞄 22/9/2022

Thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân và Phật tử thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức lễ kết mãn Pháp đàn. Đối trước ngôi Tam Bảo, Sư Phụ và chư Tăng đã niêm hương, bạch Phật, tác lễ kết Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Hoạt động Phật sự 🞄 22/9/2022

Thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân và Phật tử thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức lễ kết mãn Pháp đàn. Đối trước ngôi Tam Bảo, Sư Phụ và chư Tăng đã niêm hương, bạch Phật, tác lễ kết Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám