trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Thông báo lễ Phật đản chùa Ba Vàng - các bài viết về Thông báo lễ Phật đản chùa Ba Vàng, tin tức Thông báo lễ Phật đản chùa Ba Vàng

[THÔNG BÁO] Đại lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2022

Thông báo chương trình: Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng (PL. 2566 - DL.2022)

[THÔNG BÁO] Đại lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2022

[THÔNG BÁO] Đại lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2022

Thông báo chương trình: Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng (PL. 2566 - DL.2022)

11/4/2022

313 Lượt xem